Cúram i do phobal

Seirbhísí Cúram pobail
Tugtar seirbhísí cúraim phobail ar sheirbhísí sláinte phoiblí in Éirinn a sheachadtar sa phobal. Forbhreathnú ar sheirbhísí agus naisc le rannóga eile an tsuímh seo.

Seirbhísí Teiripe Saothair
Déantar na seirbhísí teiripe saothair in Éirinn a dhearadh ar bhealach go bhféadfaidh siad cabhrú le daoine míchumasaithe an oiread neamhspleáchais agus is féidir a bhaint amach ina ngnáthshaol.

Seirbhísí Fisiteiripe
Is féidir seirbhísí fisiteiripe a chur ar fáil tríd an tseirbhís sláinte poiblí, agus tá siad ar fáil go príobháideach freisin.

Altraí Sláinte Poiblí
Tá Altraí Sláinte Phoiblí fostaithe ag Feidhmeannacht Seirbhíse Sláinte chun réimhse seirbhísí cúraim sláinte sa phobal a sholáthar.

Seirbhísí oibre sóisialta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí oibre sóisialta atá soláthartha ag na seirbhísí sláinte phoiblí. Tá dualgas ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí oibre sóisialta áirithe a sholáthar.

Seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga atá ar fáil ón tseirbhís sláinte poiblí. Conas atá seirbhísí seachadta agus conas iarratas a dhéanamh.

Diaitéiteach/Saineolaithe Cothúcháin Chliniciúla
Is éard atá i nDiaitéiteach/Saineolaithe Cothúcháin ná oibrí proifisiúnta sláinte a thugann comhairle agus eolas cruinn maidir le gach gné den chothú agus den aiste bia.

Seirbhísí Cosliachta
Déanann coslianna fadhbanna a bhaineann leis an gcos a scrúdú, a fháthmheas agus cóireáil a chur ar fáil dóibh. Cuireann cuid de na hOifigí Sláinte Áitiúil seirbhísí cosliachta ar fáil do dhaoine áirid atá ina dteideal.

Clárú gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh
Tá clárú ceangailte ar dhá ghairm déag i láthair na huaire. Pléitear moltaí le haghaidh córas déanta gearán agus araíonachta sa doiciméad seo chomh maith.
This document is in: Sláinte > Córas sláinte