CervicalCheck: An Clár Scagthástála Ceirbheacs Náisiúnta

Réamhrá

Clár náisiúnta scagthástála is ea CervicalCheck chun cosc a chur ar ailse cheirbheacsach agus í a rialú. Soláthraíonn an clár tástálacha smeartha do mhná idir aois 25 agus 60 bliain. Gnáthamh simplí is ea tástáil smeartha nach nglacann ach cúpla nóiméad agus is é an bealach is éifeachtaí chun athruithe atá tagtha ar chillíní an cheirbheacs a bhrath.

Clár deonach is ea é, is fútsa atá sé a roghnú gan páirt a ghlacadh ann.

Má tá aon bhuarthaí ort maidir le hailse cheirbheacsach, má tá stair d’ailse cheirbheacsach i do mhuintir nó má tá comharthaí agat a bhfuil tú buartha fúthu, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh (DG).

Rialacha

Soláthraíonn CervicalCheck tástálacha smeartha saor in aisce do mhná idir aois 25 agus 60 bliain a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann.

Mná lasmuigh de na treoirlínte incháilitheachta

Cé gur gnách nach soláthraíonn CervicalCheck tástálacha smeartha saor in aisce ach do mhná idir aois 25 agus 60 bliain, tá roinnt eisceachtaí ann i leith na haoise scagthástála, ina measc:

  • Mná atá os cionn aois 60 bliain nár thug faoi thástáil smeartha riamh
  • Mná a d’fhreastail ar sheirbhís ionscópachta ar an drólann agus a dteastaíonn coinne leantach uathu
  • Mná a ndearnadh trasphlandú orgáin orthu nó atá ar tí tabhairt faoi thrasphlandú orgáin
  • Mná a bhfuil VEID (víreas easpa imdhíonachta daonna) orthu
  • Mná a bhfuil scagdhealú duánach á dhéanamh orthu

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tú idir 25 agus 60 bliain d’aois agus murar tugadh faoi thástáil smeartha CervicalCheck ort riamh roimhe seo, ní gá duit ach coinne a dhéanamh le cleachtas nó clinic cláraithe DG. Ní theastaíonn litir chuiridh chun coinne a dhéanamh agus chun freastal ar do chéad tástáil smeartha CervicalCheck.

Chun tástáil smeartha a shocrú, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do rogha glacadóir smeartha chun coinne a dhéanamh. Tá na mílte DG, altra cleachtais, clinic sláinte ban, pleanála clainne agus clinic Well Woman ar fud na hÉireann go léir cláraithe agus féadfaidh tú teacht ar liosta iomlán díobh sa mhír Aimsigh Glacadóir Smeartha de chuid CervicalCheck nó trí ghlao ar CervicalCheck ar Shaorghlao 1800 45 45 55.

Anuas air sin, seolann CervicalCheck litreacha cuiridh do mhná atá ar chlár CervicalCheck. Féadfaidh tú seiceáil ar líne an bhfuil tú ar an gclár nó glao ar CervicalCheck ar Shaorghlao 1800 45 45 55. Chun clárú sa phost, íoslódáil an fhoirm féinchláraithe (pdf).

Déanfar mná ar tugadh faoi thástáil smeartha CervicalCheck orthu cheana féin a athghairm go huathoibríoch trí litir a sheoladh chucu ina luaitear cathain a bheidh a gcéad tástáil smeartha eile le déanamh.

Tuilleadh eolais

Sholáthair CervicalCheck roinnt bileoga faisnéise a sholáthraíonn faisnéis neamhchasta ar scagthástáil cheirbheacsach agus ar an méid ar cheart duit coinne a bheith agat leis nuair a thugann tú faoi do thástáil smeartha. Anuas air sin, tá liosta acu de cheisteanna coitianta, a chabhróidh leat go leor de na ceisteanna coitianta a bhaineann le scagthástáil cheirbheacsach a fhreagairt.

Teagmháil

Clár Scagthástála um Ailse ar Mhuinéal na Broinne

SAORPHOST
Urlár Uachtarach
Sciathán Thiar ó Dheas
Ospidéal Naomh Sheosaimh
Limerick
Ireland

Teil:(021) 421 7612
Lóghlao:Freephone 1800 45 45 55
Facs:061 481 810
Láithreán Gréasáin: http://www.cervicalcheck.ie/
R-phost: info@cervicalcheck.ie

Tá leabhráin eolais ag Cumann Ailse na hÉireann maidir le roinnt ábhair, agus Torthaí na Scagthástála Ceirbheacs (pdf) san áireamh.

Cumann Ailse na hÉireann

43-45 Bóthar Northumberland
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 2310 500
Lóghlao:Freephone Cancer Nurseline 1800 200 700
Facs:(01) 2310 555
Láithreán Gréasáin: http://www.cancer.ie/
R-phost: cancernurseline@irishcancer.ie

Page edited: 13 January 2017