BreastCheck

Réamhrá

Is é BreastCheck an clár náisiúnta scagthástála cíoch. Is í aidhm an chláir chun ailse chíche a bhrath agus a chóireáil go luath i measc ban nach bhfuil aon chomharthaí i leith an ghalair acu.

Rialacha

Tá fáil ag mná ar scagthástáil ailse chíche faoi chlár BreastCheck saor in aisce atá idir 50 agus 64 bliain d’aois. Fógraíodh i mBuiséad 2015 go sínfear é do mhná idir 65 agus 69 bliain d’aois. Cuirfear tús le scagthástáil an ghrúpa seo go déanach in 2015.

Má tá tú sa sprioc-aoisghrúpa agus murar cuireadh coinne ar tairiscint duit go fóill, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le BreastCheck go díreach.

Tá BreastCheck in ainm is scagthástáil leantach a chur ar fáil laistigh d’eatramh 21-27 mí.

Má tá tú lasmuigh den sprioc-aoisghrúpa agus má dhéantar scagthástáil chíche ort in ospidéal príobháideach, beidh ort íoc as an tseirbhís.

Má tá aon bhuarthaí ort maidir le hailse chíche, má tá stair d’ailse chíche i do mhuintir nó má tá comharthaí d’ailse chíche agat a bhfuil tú buartha fúthu, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do LG a atreoróidh thú, más cuí, chuig na seirbhísí siomptómacha cíche atá suite i do cheantar áitiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuireann BreastCheck clár ban i dtoll a chéile atá i dteideal scagthástáil a fháil ó fhaisnéis a sholáthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí, Seirbhísí Ginearálta Míochaine agus soláthróirí árachas príobháideach sláinte. Féadfaidh tú seiceáil an bhfuil tú ar chlár BreastCheck.

Mura bhfuil tú ar an gclár, tar éis an bunachar sonraí a chuardach, beidh an rogha agat chun clárú a dhéanamh.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le BreastCheck trí ghlao ar 1800 45 45 55 chun breis faisnéise a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratais

BreastCheck

King's Inns House
200 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Teil:(01) 865 9300
Lóghlao:1800 45 45 55
Facs:(01) 865 9333
Láithreán Gréasáin: http://www.breastcheck.ie
R-phost: info@breastcheck.ie

Cumann Ailse na hÉireann

43-45 Bóthar Northumberland
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 2310 500
Lóghlao:Freephone Cancer Nurseline 1800 200 700
Facs:(01) 2310 555
Láithreán Gréasáin: http://www.cancer.ie/
R-phost: cancernurseline@irishcancer.ie

Marie Keating Foundation

Unit 9
Millbank Business Park
Dublin
Ireland

Teil:+353 (0)1 6283726
Facs:+353 (0)1 6247916
Láithreán Gréasáin: http://www.mariekeating.ie
R-phost: info@mariekeating.ie

Page edited: 5 March 2015