Bronnadh orgán agus fola

Corp agus orgáin a bhronnadh
Is iomaí duine a thugtar slán gach bliain le bronnadh orgáin agus trasphlandú. Faisnéis faoi bhronnadh orgáin agus faoi do chorp a bhronnadh le haghaidh taighde leighis.

Deonú fola
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an tSeirbhís Fhuilaistriúcháin agus na rialacha a bhaineann le fuil a dheonú.

Heipitíteas C agus an Cárta faoin Acht Sláinte (Leasú)
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a fuair Heipitíteas C ó Ghlóbailin Imdhíonachta Daonna-Frith-D nó ó aon tháirge fola nó aistriú fola a fuair siad in Éirinn.