Seirbhísí Cóireála Alcóil agus Drugaí

Seirbhísí chun andúil a chóireáil
Is fadbh í mí-úsáid alcóil ar feídir léi dul i bhfeidhm ar dhaoine is cuma cén aois iad nó cén cúlra atá acu. Tá eolas anseo faoi na roghanna éagsúla cóireála agus cén chaoi a theacht ar na seirbhísí seo.

Scéim Aoischárta Náisiúnta
Tugann an cháipéis seo cur síos ar an aoischárta, a dhearbhaíonn go bhfuil aois dleathach sroichte ag daoine atá 18 bliain d'aois agus os a cionn chun deochanna meisciúla a cheannach.