Biaslán - An Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia

Eolas

Tá Biaslán (An Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia), ar cheann de na comhlachtaí Thuaidh/Theas a bunaíodh in Éirinn mar thoradh ar Chomhaontú Aoine an Chéasta. Bunaíodh an eagraíocht chun feasacht agus eolas a chur chun cinn ar shábháilteacht bhia agus ar shaincheisteanna cothaithe ar oileán na hÉireann.

Tá Biaslán bunaithe in Éirinn, agus déanann sé a chuid oibre ar bhunús uile-oileáin. Tá an eagraíocht freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas.

Cad a dhéanann Biaslán?

Tá sé d’aidhm ag Biaslán timpeallacht a chruthú inar féidir le tomhaltóirí i ngach áit in Éirinn muinín a bheith acu as an mbia a itheann siad. Cuireann siad comhairle agus treoir ar fáil don tionscal bia agus do thomhaltóirí. Tá Biaslán freagrach go sonrach astu seo a leanas:

  • Cur chun cinn sábháilteachta bia
  • Taighde maidir le sábháilteacht bia
  • Comhairle chothúcháin a chur in iúl
  • Comhairle neamhspleách eolaíoch a sholáthar
  • Comhoibriú eolaíoch agus naisc idir saotharlanna a chur chun cinn

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Biaslán

7 Ascaill an Gheata Thoir
An Geata Thoir
Corcaigh
Éire

Teil:(021) 230 4100
Lóghlao:1850 404 567
Facs:(021) 230 4111
Láithreán Gréasáin: http://www.safefood.eu
R-phost: info@safefood.eu


Page edited: 20 August 2015