Sábháilteacht agus nimhiú bia

Eolas

Má cheapann tú go bhfuil nimhiú bia ort tá sé tábhachtach go dtéann tú i dteagmháil le, nó go dtéann tú go dtí do dhochtúir. D'fhéadfadh na comharthaí a theacht chun solais laethanta tar éis duit an bia truaillithe a ithe.

De ghnáth bíonn ceann ar a laghad de na comharthaí seo a leanas san áireamh:

 • Pianta boilg
 • Cur amach
 • Fiabhras agus
 • Buinneach.

Ba cheart duit breoiteacht dheimhnithe de nimhiú bia a chur in iúl do d’Oifig Sláinte Áitiúil nó d’Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ). Má dhéanann daoine eile tuairisc faoi thinneas atá baint aige le táirgí nó asraonta cosúla, cabhróidh do thuairisc le chur chun suntais an méid daoine atá ag goilleadh. Ligeann sé seo do dhochtúirí sláinte poiblí agus oifigigh sláinte comhshaoil fadhbanna a aithint. Má tharraingíonn tú aird ar an bhfadhb, d'fhéadfá daoine eile a chosaint ón tinneas.

Rialacha

Má tá tú tar éis bia a ithe nó a cheannach nach bhfuil sábháilte, nó nach sroicheann caighdeán sásúil, tá an ceart agat gearán foirmeálta a dhéanamh. Glactar leis nach bhfuil bia sábháilte má:

 • fhaigheann tú pianta boilg, buinneach, nó má chuireann tú amach mar gheall air.
 • tá ábhar iasachta ann, mar shampla gloine, feithid, gruaig.
 • tá sé truaillithe ag ceimicí cosúil le díghalrán nó glantach
 • tá an chosúlacht air go bhfuil sé truaillithe i gcaoi éigin - d'fhéadfá é seo a thabhairt faoi deara mar gheall ar dhrochbhlas nó boladh

Chomh maith leis sin, d'fhéadfá gearán a dhéanamh má tá tú míshásta leis an gcaighdeán glaineachta in áitreabh bia, mar shampla ollmhargadh, bialann agus araile.

Má cheapann tú go bhfuil rud éigin mícheart leis an mbia a tugadh duit nó a cheannaigh tú

Nuair atá tú ag ithe i mbialann

 • Ná glac le béile nach bhfuil sásúil i mbialann nó caifé - tabhair ar ais é, fág an áit, nó déan iarratas ar chuid úr ar phláta glan.
 • Ná déan dearmad go gcaithfidh bia te a bheith te agus é á chur chun boird.

Ó gcaifí beir leat

Stóráil an bia a ndearnadh dochar dó i gcoimeádán séalaithe sa chuisneoir go dtí go ndéanann na húdaráis scrúdú air.

Táirgí ceannaithe

 • Scríobh nóta faoi cén uair agus cén ait ar ceannaíodh an bia, cén uair ar osclaíodh é don chéad uair, agus cén uair ar tugadh faoi deara go raibh fadhb ag baint leis don chéad uair.
 • Coinnigh an táirge bia sa chuisneoir nó sa reoiteoir, cuir clúdach air, agus coinnigh in áit ar leith é ionas nach mbeidh sé i dteagmháil le bia eile.
 • Ná bhain aon ábhar iasachta den táirge bia.
 • Coinnigh na lipéid agus an phacáistíocht ón táirge bia.

Rataí

Anailísiú ar shamplaí bia

Soláthraíonn Saotharlann an Anailísí Phoiblí anailís ar shamplaí bia má dhéantar gearán. Níl aon táille air seo má dhéantar gearán faoi bhia trí na hOifigí Seirbhísí Sláinte Comhshaoil. Féadfaidh tú samplaí a sheoladh go díreach chuig an tsaotharlann ach gearrtar táille, sa chás sin, ar anailís a dhéanamh ar shampla bia.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá gearán agat maidir le bia nó áitreabh bia, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Oifigeach Sláinte Comhshaoil i d'Oifig Sláinte Áitiúil chomh luath agus is féidir.

Má dhéanann tú gearán faoi bhia, d'fhéadfaí an bia mífholláin a chur chuig an Saotharlann Anailísí Poiblí i do cheantar le haghaidh anailisiú, agus cuirfear ar an eolas tú faoin toradh. Ar an taobh eile den phingin, féadtar anailís neamhspleách a dhéanamh ar bhia a bhfuil tú in amhras air, trí theagmháil a dhéanamh, tú féin, le Saotharlann an Anailísí Phoiblí áitiúil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtar
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 8171300
Lóghlao:1890 336677
Facs:+353 1 8171301
Láithreán Gréasáin: http://www.fsai.ie
R-phost: info@fsai.ie

Page edited: 1 October 2015