Sábháilteacht bia

Sábháilteacht bia agus ag ithe lasmuigh den bhaile
Tugann an cháipéis seo comhairle ar fáil chun nimhiú bia a sheachaint agus tú ag ithe i mbialann.

Sábháilteacht bia sa bhaile
Tabharann an doiciméad seo comhairle maidir le sábháilteacht bia sa bhaile.

Biaslán - An Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an eagraíocht Bia Sábháilte - an Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteacht Bhia - atá ina eagraíocht treasteorann a chuireann chun cinn sábháilteacht bhia.

Sábháilteacht bia agus siopadóireachta
Tabharann an doiciméad seo comhairle maidir le ag siopadóireacht le haghaidh bia agus ag storáil bia go sábháilte.

Sábháilteacht bia agus seirbhísí sláinte comhshaoil
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na heagrais éagsúla a bhfuil baint acu le sábháilteach bia agus seirbhísí sláinte comhshaoil in Éirinn.

Sábháilteacht agus nimhiú bia
Tá comhairle ar fáil anseo ar céard ba cheart do dhuine a dhéanamh má bhíonn sé/sí tinn de bharr bia truallaithe a ithe.

An tÚdaras Éireannach um Shábhailteacht Bia
Déanann an cháipéis seo cur síos ar dhualgais agus cumhachtaí an Údaráis Éireannaigh um Shábháilteacht Bia, an comhlacht a chomhordnaíonn na heagrais sábháilteachta bia uilig.