Cógais Luibhe

Eolas

Go ginearálta, ní mór táirgí a dhíoltar mar chógais nó mar tháirgí a bhfuil saintréithe cógais iontu a bheith faofa ag an Údarás Rialála Táirgí Sláinte sula gcuirtear iad ar an margadh in Éirinn.

Rialacha

Ní chomhlíonann roinnt cógais luibhe na gnáthchritéir le haghaidh údarú cógais agus is mar thoradh air sin a thug an tAontas Eorpach rialacha ar leith le haghaidh Cógais Luibhe Thraidisiúnta isteach.

Tháinig an Treoir Eorpach maidir le Táirgí Míochaine Luibhe Traidisiúnta (2004/24/CE) in éifeacht in Éirinn an 23 Iúil 2007 le hIonstraim Reachtúil Uimh. 540 de 2007. Leis an Treoir, bunaítear próiseas údarú rialála le haghaidh cógais luibhe san AE.

Éascaíonn sí nós imeachta simplithe clárúcháin le haghaidh cógais luibhe thraidisiúnta a úsáideadh le 30 bliain anuas ar a laghad, lena n-áirítear 15 bliana ar a laghad laistigh den AE, agus atá le húsáid gan cúram leighis agus gan instealladh.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi chógais luibhe a léamh ar láithreán Gréasáin an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte mar ar féidir an liosta de chógais luibhe údaraithe a chuardach freisin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte

Teach Caoimhín Ó Máille
Lárionad Phort an Iarla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Ireland

Teil:+353 (0)1 676 4971
Láithreán Gréasáin: http://www.hpra.ie/
R-phost: info@hpra.ie

An Roinn Sláinte

Teach Hawkins
Sráid Hawkins
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 635 4000
Lóghlao:1890 200 311
Facs:+353 1 635 4001
Láithreán Gréasáin: http://health.gov.ie/

Page edited: 26 September 2014