Oidis dochtúra tras-teorainn

Réamhrá

Má tá oideas leighis agat ó lia sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE), is bailí é an t-oideas sin i ngach aon tír eile de chuid an LEE má fhaightear faisnéis shonrach ann. Áirítear leis an LEE ballstáit an Aontais Eorpaigh maille leis an Íoslainn, an Lichtinstéin agus an Iorua.

Rialacha

Níl aon fhoirm ná formáid faoi leith ag teastáil chun bheith in ann úsáid a bhaint as oideas i dtír éigin eile an LEE, ach caithfear áireamh leis an oideas sin faisnéis shonrach faoin othar, faoin lia agus faoin táirge leighis san oideas.

Mionsonraí an othair

 • Sloinne agus céadainm scríofa ina n-iomláine (seachas céadlitreacha)
 • Dáta breithe

Mionsonraí an ghairmí sláinte a scríobhann an t-oideas

 • Sloinne agus céadainm scríofa ina n-iomláine
 • Cáilíocht ghairmiúil
 • Sonraí teagmhála díreacha (ríomhphost agus teileafón nó facs lena n-áirítear réimír idirnáisiúnta)
 • Seoladh oibre (lena n-áirítear an tír)
 • Síniúchán
 • An dáta ar ar eisíodh an t-oideas

Mionsonraí an táirge san oideas

 • Ba cheart an t-ainm coiteann seachas ainm an bhranda a úsáid, a d’fhéadfadh bheith éagsúil i dtír éigin eile. (Ba chóir go n-áireofaí ráiteas gairid faoin bhfáth go dteastaíonn branda sonrach ar bhonn leighis.) Is ann d’Ainmneacha Idirnáisiúnta Neamhdhílseánaigh arna moladh ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ar cheart leas a bhaint astu de réir mar is féidir. Is féidir ainmneacha brandála a úsáid i gcás táirgí leighis bhitheolaíochta.
 • Formáid an táirge, mar shampla, bíodh sé i bhfoirm piolláirí nó tuaslagáin.
 • Cainníocht agus neart.
 • An dáileogacht nó treoracha úsáide.

Ní theastaíonn na mionsonraí sin go léir d’oideas in Éirinn, má tá tú ag ceapadh chun úsáid a bhaint as oideas i dtír éigin eile ba cheart duit ceadú gur áirigh an lia gach eolas riachtanach a liostaíodh thuas.

Tagann na hoidis faoi réir rialacha na tíre mar a bhfodháiltear iad. Mar shampla, b’fhéidir nach nglacfaí le hoideas i dtíortha áirithe ach ar feadh tréimhse ama éigin tar éis a scríofa.

B’fhéidir nach bhfuil cógais leighis áirithe údaraithe dá ndíol nó b'fhéidir nach mbíonn siad ar fáil i dtír éigin eile laistigh den LEE. Chun fáil amach an mbíonn do chógas ar fáil i mballstáit eile, is féidir leat ceadú leis an bpointe teagmhála náisiúnta don chúram sláinte trasteorann.

Má theastaíonn mír éigin chun oideas leighis speisialta bheith agat, níor cheart go n-eiseofaí é le húsáid i mballstát éigin eile. Bíonn feidhm leis sin do dhrugaí rialaithe ar nós pianmhúchán láidre bunaithe ar ópóideach agus ar thámhacháin áirithe.

Page edited: 21 March 2017