Drugaí agus cógais

Drugaí agus cógais ordaithe
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gcineál cúnaimh atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas le deis a thabhairt dóibh a saol a chaitheamh chomh neamhspléach agus is féidir leo.

Scéim Íocaíochta Drugaí
Faoin Scéim Íocaíochta Drugaí níl ar dhuine nó ar chlann a íoc ach uasmhéid míosúil i gcomhair an mhéid iomláin drugaí ar oideas dhochtúra, cóir leighis, nó fearais a bhfuil ar an duine nó an chlann sin a úsáid.

Táillí oidis do shealbhóirí cárta leighis
Ón 1 Deireadh Fómhair 2010, íocann daoine ag a bhfuil cártaí leighis táillí do chógais a fhaigheann siad ar oideas ó chógaslanna.

Scéim Tinneas Fadtéarmach
Clúdaíonn an scéim na drugaí agus cóir leighis saor in aisce um chóireáil tinneas agus reachta áirithe.

Oidis dochtúra tras-teorainn
Is féidir leat leas a bhaint as oideas leighis i stáit Eorpacha eile má áirítear faisnéis áirithe leis.