An tUachtarán - Tithe an Oireachtais a Chomóradh

Eolas

Is féidir leis an Uachtarán ceachtar de thithe an Oireachtais, nó iad araon, a chomóradh. Sula ndéanann sé/sí é sin ní mór don Uachtarán dul i gcomhairle leis an gComhairle Stáit.

Níor tharla sé ariamh gur dhein an tUachtarán ceachtar de Thithe an Oireachtais, nó iad araon, a chomóradh. D'fhéadfadh sé/sí é a dhéanamh i gcás práinne.

Is féidir leis an Uachtarán teachtaireacht nó aitheasc a chur faoin bhráid cheachtar de Thithe an Oireachtais, nó iad araon, i dtaobh aon ní a bhfuil tábhacht náisiúnta nó tábhacht phoiblí ann. Ní mór don Rialtas an teachtaireacht nó aitheasc a cheadú ar dtús.

Page edited: 12 May 2015