Gradam an Uachtaráin – Gaisce

Eolas

Is é Gradam an Uachtaráin an Gradam Náisiúnta Dúshláin a bhronnann an tUachtarán ar ógánaigh in Éirinn atá idir 15 agus 25 bliain d’aois. Bronntar bonn i mbosca, teastas atá sínithe ag an Uachtarán agus biorán liopa ar fhaighteoirí an Ghradaim.

Is é cuspóir an ghradaim chun luaíocht a bhronnadh ar ógánaigh a chuir dúshlán mór rompu féin agus a sháraigh é i ngach ceann de na ceithre limistéar gníomhaíochta:

 • Rannpháirtíocht an phobail, mar shampla, ag cabhrú le daoine scothaosta nó garchabhair nó tarrtháil a fhoghlaim
 • Scil phearsanta, mar shampla, gléas ceoil, scileanna ríomhaire nó tiomáint a fhoghlaim
 • Áineas fisiciúil, mar shampla, snámh, peil nó leadóg
 • Aistear eachtraíochta, mar shampla, grúpthuras rothaíochta, curachóireachta nó fánaíochta.

Chun an gradam barrleibhéil a fháil, ní mór duit bheith rannpháirteach i dtionscadal cónaithe, chomh maith, mar shampla, cúrsa cónaithe Gaeilge, cúrsa cónaithe spóirt nó oibriú i dteach cónaithe cúraim.

A luaithe a sháraigh tú do chuid dúshláin phearsanta faoi threoir Cheannaire Gradaim an Uachtaráin (PAL), beidh an gradam bainte amach agat.

Leibhéil ghradaim

Tá trí leibhéal gradaim ann a léiríonn leibhéil éagsúla d’am agus de thiomantas:

 • Cré-umha – is í an aois íosta is féidir leat bheith páirteach 15 bliana d’aois
 • Airgead – is í an aois íosta is féidir leat bheith páirteach 16 bliana d’aois
 • Ór – is í an aois íosta is féidir leat bheith rannpháirteach 17 mbliana d’aois

Ní gá tabhairt faoin nGradam Cré-umha sula ndéantar iarracht Gradam Airgid a fháil, agus ní gá tabhairt faoin nGradam Airgid sula dtugtar faoin nGradam Óir.

An Gradam Cré-umha

Chun an Gradam Cré-umha a bhaint amach, ní mór duit:

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 13 seachtaine i ngach ceann de na trí limistéar a leanas:

  - Rannpháirtíocht an Phobail

  - Scileanna Pearsanta

  - Áineas Fhisiciúil

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 13 seachtaine breise i limistéar amháin de na trí limistéar thuas
 • Tabhairt faoi aistear 2 lá, 1 oíche i ngrúpa a chuimsíonn íosfhad iomlán:

  - Siúl idir 25km agus 35km nó

  - Rothaíocht idir 100km agus 130km

An Gradam Airgid

Chun an Gradam Airgid a bhaint amach, ní mór duit:

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 26 seachtain i ngach ceann de na trí limistéar a leanas:

  - Rannpháirtíocht an Phobail

  - Scileanna Pearsanta

  - Áineas Fhisiciúil

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 26 seachtain breise i limistéar amháin de na trí limistéar thuas (ní theastaíonn seo i gcás shealbhóirí an Ghradaim Chré-umha)
 • Tabhairt faoi aistear 3 lá, 2 oíche i ngrúpa a chuimsíonn íosfhad iomlán:

  - Siúl idir 50km agus 79km nó

  - Rothaíocht idir 190km agus 220km

An Gradam Óir

Chun an Gradam Óir a bhaint amach, ní mór duit:

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 52 seachtain i ngach ceann de na trí limistéar a leanas

  - Rannpháirtíocht an Phobail

  - Scileanna Pearsanta

  - Áineas Fhisiciúil

 • Bheith rannpháirteach ar feadh 1 uair sa tseachtain, ar a laghad, ar feadh 26 seachtain breise i limistéar amháin de na trí limistéar thuas (ní theastaíonn seo i gcás shealbhóirí an Ghradaim Airgid)
 • Tabhairt faoi aistear 4 lá, 3 oíche i ngrúpa a chuimsíonn íosfhad iomlán:

  - Siúl idir 80km agus 110km nó

  - Rothaíocht idir 300km agus 350km

 • Páirt a ghlacadh i dtionscadal cónaithe ar feadh 5 lá agus 4 oíche

Conas iarratas a dhéanamh

Is gá duit comhaontú a dhéanamh i dtaca leis an dúshlán le Ceannaire Gradaim an Uachtaráin (PAL) sula ndéanann tú iarratas. Áirítear le PALanna, múinteoirí i scoileanna, fostóirí, ceannairí óige, Gardaí agus daoine ainmnithe i gcoláistí tríú leibhéil. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hOifig Ghradam an Uachtaráin má bhíonn deacracht agat le PAL a aimsiú go háitiúil.

Nuair a bhíonn na roghanna uile gníomhaíochta go léir fiosraithe agat i ngach mír den ghradam, féadfaidh tú comhaontú a dhéanamh chun tabhairt faoin dúshlán. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin Gaisce.

Nuair a bhíonn comhaontú déanta ar an dúshlán, déanann tú iarratas agus an táille a íoc ar líne. Déanfaidh an PAL d’iarratas a ghníomhachtú ar líne, ina dhiaidh sin, ionas gur féidir leat tús a chur leis na gníomhaíochtaí lenar comhaontaíodh don dúshlán. Déanann an PAL monatóireacht ort d’fhad an dúshláin, agus cuireann sé/sí a (h)ainm leis ag an deireadh, má tugadh faoi gach rud lenar comhaontaíodh i gcomhréir le caighdeáin an ghradaim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Gaisce - Duais an Uachtaráin

Bóthar Thuaidh
Páirc an Fhionnuisce
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:+353 (0)1 617 1999
Facs:+353 (0)1 670 7060
Láithreán Gréasáin: http://www.gaisce.org/
R-phost: mail@gaisce.ie

Page edited: 18 May 2015