Coimisiún an Uachtaráin

Eolas

Má bhíonn an tUachtarán as láthair, má bhíonn siad ar míthreoir, má chailltear iad, má éiríonn iad as oifig nó má chuirtear as oifig iad nó má theipeann orthu a feidhmeanna a chur i gcrích, comhlíonfaidh Coimisiún an Uachtaráin feidhmeanna agus cumhachtaí an Uachtaráin.

An Príomh-Bhreitheamh, Ceann Comhairle Dháil Éireann agus Cathaoirleach Sheanad Éireann iad Coimisiún an Uachtaráin. Muna bhfuil aon duine acu sin in ann gníomhú is féidir le hUachtarán na hArdchúirte, an Leas Cheann Chomhairle agus an Leas Chathaoirleach, faoi seach, gníomhú mar bhaill ina n-áit.

Is féidir le haon bheirt de Choimisiún an Uachtaráin feidhmeanna an Uachtaráin a chur i gcrích. Gníomhaíonn an Coimisiún go minic in áit an Uachtaráin nuair atá sé/sí thar lear, mar shampla, le billí a shíniú ina ndlí.

Page edited: 12 May 2015