Cur síos ar an Uachtarán

Eolas

Tugtar an teideal Uachtarán ar cheann Stáit na hÉireann. Mar cheann Stáit, tá roinnt feidhmeanna tábhachtacha ag Uachtarán. Is é Bunreacht na hÉireann a bhunaigh oifig Uachtarán na hÉireann. Tá eolais ar an Uachtarán láithreach anseo.

Déanann muintir na hÉireann an tUachtarán a thogh go díreach agus is féidir le ceachtar de Thithe an Oireachtais an tUachtarán a chur as oifig.

Seacht mbliana atá sa téarma oifige agus ní féidir leis an Uachtarán níos mó ná dhá théarma a chur isteach.

Tugann Coimisiún an Uachtaráin agus an Chomhairle Stáit cúnamh don Uachtarán a c(h)uid feidhmneanna a chur i gcrích.

Tá cónaí ar an Uachtarán san áit chónaithe oifigiúil, ar a dtugtar 'Áras an Uachtaráin’, atá lonnaithe i bPáirc an Fhionnuisce. Seo í ceann de na páirceanna iata is mó san Eoraip. Tá tuilleadh eolais ar láithreán gréasáin Áras an Uachtaráin agus áiríonn sé turas fíorúil den áit chónaithe.

Page edited: 12 May 2015