An tUachtarán agus na Fórsaí Cosanta

Eolas

Is é/í Uachtarán na hÉireann an tArdcheannasaí ar Fhórsaí Cosanta na hÉireann. Is ón Uachtarán a fhaigheann oifigigh na bhFórsaí Cosanta a gcoimisiúin.

De réir Acht Cosanta na bliana 1954, is é Rialtas na hÉireann a riarann ceannasaíocht an airm tríd an Aire Cosanta a bhainistíonn agus a stiúraíonn na fórsaí.

Is iad na ranna atá i bhFórsaí Cosanta na hÉireann ná:

  • an Buan-Fhórsa Cosanta (BFC) agus
  • an Fórsa Cosanta Cúltaca (FCC).

Tá tuilleadh eolais inár ndoiciméad ar Óglaigh na hÉireann.

Page edited: 14 November 2016