Anseo atá tú: Baile > Rialtas in Éirinn > An tUachtarán > An tUachtarán agus na Fórsaí Cosanta

An tUachtarán agus na Fórsaí Cosanta

Eolas

Is é/í Uachtarán na hÉireann an tArdcheannasaí ar Fhórsaí Cosanta na hÉireann. Is ón Uachtarán a fhaigheann oifigigh na bhFórsaí Cosanta a gcoimisiúin.

De réir Acht Cosanta na bliana 1954, is é Rialtas na hÉireann a riarann ceannasaíocht an airm tríd an Aire Cosanta a bhainistíonn agus a stiúraíonn na fórsaí.

Is iad na ranna atá i bhFórsaí Cosanta na hÉireann ná:

  • an Buan-Fhórsa Cosanta (BFC) agus
  • an Fórsa Cosanta Cúltaca (FCC).

Sa Bhuan-Fhórsa Cosanta in Éireann áirítear Óglaigh na hÉireann, Cabhlach na hÉireann agus Aer-Chór na hÉireann. Sa bhFórsa Cosanta Cúltaca tá Cúltaca an Airm agus Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh.

I Samhain 2012 d'fhógair an Rialtas i gceist é a atheagrú an Fórsa Cosanta Cúltaca.

Page edited: 24 July 2013

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.