Ceapacháin an Uachtaráin

Eolas

Tá ról tábhachtach ag an Uachtarán i gceapadh daoine chun oifigí Stáit éagsúla. Mar shampla, ceapann an tUachtarán an Taoiseach, atá ainmnithe ag Dáil Éireann. Ainmníonn an Taoiseach ansin comhaltaí eile an Rialtais. Déanann an Dáil iad a cheadú agus ansin ceapann an tUachtarán iad.

Glacann an tUachtarán le fógra scoir nó scoireann sé/sí féin ceapachán comhalta den Rialtas tar éis don Taoiseach comhairle a chur air/uirthi é sin a dhéanamh.

Ceapann an tUachtarán an tArdAighne, atá ainmnithe ag an Taoiseach. Ceapann an tUachtarán an tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste, atá ainmnithe ag Dáil Éireann.

Ceapann an tUachtarán na Breithimh atá ainmnithe ag an Rialtas lena cúirteanna ar fúd na tíre.

Page edited: 12 May 2015