An tUachtarán

Cur síos ar an Uachtarán
Tugtar an teideal Uachtarán ar cheann Stáit na hÉireann. Tugann an cháipéis seo cur síos gairid ar an Uachtarán.

Feidhmeanna an Uachtaráin
Tugtar an teideal Uachtarán ar Cheann Stáit na hÉireann. Faigh amach tuilleadh faoi na feidhmeanna tábhachtacha an tUachtarán Éireannach.

An tUachtarán - an Dáil a chomóradh agus a lánscoir
Tá cur síos sa cháipéis seo ar fheidhmeanna an Uachtaráin maidir leis an Dáil a chomóradh agus a lánscoir.

An tUachtarán - Tithe an Oireachtais a Chomóradh
Tá cur síos anseo ar chumhacht an Uachtaráin ceachtar de Thithe an Oireachtais, nó iad araon, a chomóradh.

An tUachtarán agus reachtaíocht
Tá cumhachtaí áirithe ag an Uachtarán maidir le reachtaíocht. Forbhreathnú cumhachtaí an tUachtarán.

Uachtarán a gharim agus a chur as oifig
Tá cur síos sa cháipéis seo ar Uachtarán a ghairm agus ar na cuinsí inar féidir an tUachtarán a chur as oifig.

An tUachtarán - ionadaí na ndaoine
Tá cur síos sa chápéis seo ar ról an Uachtaráin mar Ionadaí na nDaoine.

An Chomhairle Stáit
Cur síos atá anseo ar an gComhairle Stáit a chuireann cúnamh agus comhairle ar fáil don Uachtarán.

Coimisiún an Uachtaráin
Comhlíonfaidh Coimisiún an Uachtaráin dualgais an Uachtaráin má bhíonn siad as láthair, ar míthreoir nó má chailltear iad nó má éiríonn iad as oifig.

Ceapacháin an Uachtaráin
Tá ról tábhachtach ag an Uachtarán i gceapadh daoine chun oifigí Stáit éagsúla..

An tUachtarán agus na Fórsaí Cosanta
Tá cur síos anseo ar an Uachtarán mar Ardcheannasaí na bhFórsaí Cosanta.

Gradam an Uachtaráin – Gaisce
Tá plé déanta sa cháipéis seo ar Dhuais an Uachtaráin, Duais Náisiúnta Dúshláin an Uachtaráin a bhronntar ar dhaoine óga idir 15 agus 25 bliain d'aois.