The President

Cur síos ar an Uachtarán
Tugtar an teideal Uachtarán ar cheann Stáit na hÉireann.

Feidhmeanna an Uachtaráin
Tugtar an teideal Uachtarán ar Cheann Stáit na hÉireann. Faigh amach tuilleadh faoi na feidhmeanna tábhachtacha an tUachtarán Éireannach.

An tUachtarán agus reachtaíocht
Tá cumhachtaí áirithe ag an Uachtarán maidir le reachtaíocht. Forbhreathnú cumhachtaí an tUachtarán.

Gradam an Uachtaráin – Gaisce
Tá plé déanta sa cháipéis seo ar Dhuais an Uachtaráin, Duais Náisiúnta Dúshláin an Uachtaráin a bhronntar ar dhaoine óga idir 15 agus 25 bliain d'aois.

Toghchán an Uachtaráin
Is iad muintir na hÉireann a thoghann Uachtarán na hÉireann go díreach. Forbhreathnú ar an bpróiseas ainmniúcháin agus toghcháin
This document is in: Rialtas in Éirinn > Toghcháin agus Reifrinn > Toghcháin Náisiúnta