Garda Cósta na hÉireann

Réamhrá

Is rannán é Garda Cósta na hÉireann de chuid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Is airsean a luíonn an fhreagracht as an gcóras náisiúnta cumarsáide, faireachais agus bainistithe éigeandála muirí i gCrios Eacnamaíoch Eisiach (CEE) na hÉireann agus ar uiscebhealaí intíre áirithe. (Is ionann CEE agus crios na mara thar a n-éilíonn tír éigin cearta eisiacha don iascach, druileáil agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile nach iad.)

Is eisean a bhíonn freagrach as an bhfreagra do thionóiscí muirí, lena mbaineann:

  • Cuardach agus tarrtháil
  • Oibríochtaí i gcoinne an truaillithe agus taismeach long

Is airsean freisin a luíonn an fhreagracht as monatóireacht tráchta soithí.

Cuardach agus tarrtháil

Ionaid tarrthála muirí

Is iad príomhróil Gharda Cósta na hÉireann ná:

  • Daoine a tharrtháil slán ón gcontúirt ar muir nó ar talamh
  • Iompar leighis láithreach a eagrú
  • Cúnamh le báid agus longa laistigh de dhlínse na tíre

Tá ionaid tarrthála muirí aige i mBaile Átha Cliath, i gCeann Mhálanna (Co. Dhún na nGall) agus istigh i nDairbhre (Co. Chiarraí) as a mbíonn freagracht chun oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ina limistéir chúraim faoi seach. Is ionann teorainneacha Réigiún Cuardaigh agus Tarrthála Muirí na hÉireann agus tuairim 200 míle amach ón gcósta thiar, 30 míle amach ón gcósta theas agus a leath thiar de Mhuir Éireann. Cothabhálann na hionaid faire chumarsáide lena n-áirítear faire ghuaise ar an minicíocht ghuaise VHF idirnáisiúnta.

Craolann na hionaid tarrthála faisnéis sábháilteachta muirí freisin, ina bhfaightear rabhaidh loingseoireachta agus aimsire ar raidió VHF, agus i roinnt cásanna ar raidió MF i gcomhréir le sceidil foilsithe.

Aonaid an Gharda Cósta

Tá isteach agus amach ar 50 aonad gharda cósta ag Garda Cósta na hÉireann suite ag suíomhanna straitéiseacha timpeall an chósta agus ar uiscebhealaí intíre. Bíonn foireann saorálaithe iontu agus iad trealmhaithe chun cuardach, tarrtháil aille agus chósta a dhéanamh.

Is féidir le Garda Cósta na hÉireann leas a bhaint mar acmhainn don chuardach agus tarrtháil freisin, anuas ar na haonaid gharda cósta:

Héileacaptair an Gharda Cósta

Oibríonn Garda Cósta na hÉireann héileacaptair chuardaigh agus tarrthála ó Bhaile Átha Cliath, Port Láirge, Sionainn agus Sligeach. Freagraíonn siad d’éigeandálaí ar farraige agus ar uiscebhealaí intíre, ar oileáin amach ón gcósta agus ar na sléibhte (32 contae).

Seirbhís chomhairle leighis raidió

Soláthraíonn Garda Cósta na hÉireann seirbhís chomhairle leighis raidió freisin. Má chraolann soitheach glao ar raidió VHF nó MF, nó glao gutháin ag iarraidh comhairle nó cúnaimh leighis, soláthraítear é sin le nasc raidió nó gutháin chuig Liacht Chorcaí in Ospidéal na hOllscoile Chorcaí nó chuig ionad liachta eachtrach Má theastaíonn de réir na comhairle leighis go mbaintear an taismeach den soitheach, is é an t-ionad tarrthála muirí a sholáthraíonn an nasc a eagraíonn d’iompar an taismigh ón soitheach chuig ospidéal éigin.

Truailliú muirí

Feidhmíonn Garda Cósta na hÉireann ról maidir le cosaint an aigéin agus na gcóstaí i gcoinne an truaillithe. I gcás tionóisce truaillithe atá ar tí briseadh, bíonn an ceart aige chun idirghabháil in oibriú na loinge.

Is é Ionad Oibríochtaí Muirí Náisiúnta an Gharda Cósta bunaithe i mBaile Átha Cliath a chomhordaíonn an freagra do theagmhais truaillithe muirí laistigh den CEE.

Éigeandálaí a thuairisciú

Má theastaíonn uait duine éigin i mbaol ar farraige nó leis an aill nó ag an gcósta a thuairisciú, diailigh 112 nó 999 agus iarr ar an nGarda Cósta.

Má bhíonn tú i mbaol ar farraige, glaoigh ar Chainéal VHF 16 nó MF 2182 KHz, nó bain leas as Glaoch Roghnaitheach Digiteach VHF (GRD).

Má theastaíonn uait teagmhas truaillithe muirí a thuairisciú, déan teagmháil le hionad tarrthála muirí Bhaile Átha Cliath, Fón: (01) 662 0922, Ríomhphost: mrccdublin@irishcoastguard.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ceanncheathrú Garda Cósta na hÉireann

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60
Éire

Teil:(01) 678 3454
Láithreán Gréasáin: http://www.dttas.ie/maritime/english/about-irish-coast-guard-0
R-phost: admin@irishcoastguard.ie

Page edited: 14 February 2017