Cosaint Shibhialta

Réamhrá

Is eagras bunaithe ar shaorálaithe le 4,500 ball atá sa Chosaint Shibhialta. Tacaíonn sé le seirbhísí éigeandála céad líne chomh maith le cúnamh a thabhairt do phobail áitiúla.

Is í Brainse Cosanta Sibhialta na Roinne Cosanta a bhíonn freagrach as bainistiú agus as forbairt na Cosanta Sibhialta ag leibhéal náisiúnta. Soláthraíonn sé treoir bheartas, oiliúint lárnaigh trí Choláiste na Cosanta Sibhialta, tacaíocht riaracháin agus treoir, agus soláthar lárnaithe na mórmhíreanna.

Seachadtar seirbhísí na Cosanta Sibhialta trí Oifigeach Cosanta Sibhialta an údaráis áitiúil ábhartha i leith an cheantair úd. Is é an tOifigeach Cosanta Sibhialta a bhíonn freagrach as bainistiú laethúil cúrsaí na Cosanta Sibhialta faoi stiúir fhoriomlán phríomhfheidhmeannach an údaráis áitiúil ábhartha.

Seirbhísí

Tacaíonn an Chosaint Shibhialta le seirbhísí éigeandála céad líne chun plé le drochaimsir, tuilte, tionóiscí móra, comhrac dóiteáin agus cuardach i gcomhair daoine ar iarraidh. Tacaíonn sí freisin le himeachtaí pobail ó cheann ceann na bliana.

Bíonn eolas i leith na seirbhísí a sholáthraíonn an Chosaint Shibhialta ar fáil ag civildefence.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat eolas a iarraidh chun bheith i do shaorálaí Cosanta Sibhialta, nó chun teagmháil a fháil ó bhall den Chosaint Shibhialta, ach leas a bhaint as foirm ar líne um Fhiosrú Rollaithe.

Má theastaíonn cúnamh na Cosanta Sibhialta ó eagras nó grúpa chun imeacht éigin a reáchtáil, ba chóir dóibh iarratas a dhéanamh chuig Oifigeach Cosanta Sibhialta ina n-údarás áitiúil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Glacann saorálaithe ballraíocht den Chosaint Shibhialta tríd údarás áitiúil dá gceantar.

Cosaint Shibhialta

An Bheannach Mhór
Ros Cré
Tiobraid Árann
E53 CY80
Éire

Teil:(0505) 25310
Láithreán Gréasáin: https://www.civildefence.ie
R-phost: civildefence@defence.ie

Page edited: 14 February 2017