Seirbhísí slándála agus éigeandála

Óglaigh na hÉireann
Is iad na Buan-Óglaigh agus na hÓglaigh Chúltaca na fórsaí a fhaightear in Óglaigh na hÉireann. Foghlaim a thuilleadh.

An Garda Síochána - fórsa póilíneachta náisiúnta
Is é an Garda Síochána fórsa póilíneachta náisiúnta na hÉireann. Tá sé freagrach as dualgais uile na póilíneachta a fheidhmiú i Stát na hÉireann.
This document is in: Dlí > Forghníomhú an Dlí

Seirbhísí éigeandála sláinte
Is dualgas é de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éigeandála sláinte poiblí a chur ar fáil. Conas mar a dhéantar na seirbhísí a eagrú, cé atá i dteideal rochtain a fháil orthu agus conas is féidir rochtain a fháil ar chúnamh lasmuigh de ghnáthuaireanta i gcás éigeandála.
This document is in: Sláinte > Córas sláinte

Seirbhísí dóiteáin
The Fire Service in Ireland plays an important role in fire prevention, building inspection and providing emergency services.

Garda Cósta na hÉireann
Is éard is cuspóir Gharda Cósta na hÉireann ná chun líon na mbeathaí a chailltear ar fharraigí, lochanna, aibhneacha, ceantair chois cósta agus iargúlta na hÉireann a laghdú.

Cosaint Shibhialta
Is eagras bunaithe ar shaorálaithe í an Chosaint Shibhialta a thacaíonn leis na seirbhísí éigeandála céad líne.

Móréigeandálaí
Conas a dhéileáltar le móréigeandálaí, ar nós tuairt traenach nó tuile.