Binsí Fiosraithe agus Iniúchtaí

Binsí agus imscrúduithe - réamhrá
Déantar foráil i ndlí na hÉireann do líon saghsanna éagsúla d’fhiosrúchán imscrúdaithe.

Binsí Ceart
Pléann an cháipéis seo binsí a dhéanann socruithe daingne i dtaobh cearta pobal in Éirinn.
This document is in: Rialtas in Éirinn > Rialtas Náisiúnta na hÉireann > Caighdeáin agus Cuntasacht

Binsí Fiosrúcháin
Imscrúdaíonn binse fiosrúcháin ceisteanna ar leith a bhfuil tábhacht phoiblí ag baint leo agus cuireann an binse tuairisc faoi bhráid an Oireachtais a leagann síos na cinntí fíorais.

Coimisiún imscrúdaithe
Ní chosnaíonn coimisiúin imscrúdaithe an oiread céanna agus is bealach níos tapúla iad chun saincheisteanna a imscrúdú ná binse fiosraithe.