An Tánaiste

Eolas

Deir An Bunreacht go gcaithfidh an Taoiseach ball de Dáil Eireann a ainmniú mar Thánaiste. Is é/í an Tánaiste an Leas-Thaoiseach.

Feidhmníonn sé/sí in áit an Taoisigh má tá an Taoiseach thar lear nó tinn. Dá dtarlódh sé go bhfaigheadh an Taoiseach bás nó go mbeadh sé/sí faoi mhíchumas buan, sheasfadh an Tánaiste isteach go dtí go mbeadh Taoiseach nua tofa.

Is féidir leis an Tánaiste Aireacht a bheith aige/aici freisin, rud a fhágann go mbíonn sé/sí freisin ina (h)Aire ar Roinn Stáit. Tá eolas ar an Tánaiste láithreach anseo.

Is féidir leis an Taoiseach an Tánaiste a chur as an bpost, díreach mar is féidir leis /léi aon Aire eile a chur as a p(h)ost, má cheapann sé/sí go bhfuil cúis mhaith chun sin a dhéanamh.

Page edited: 12 May 2016