Príomhaoire Rialtais

Eolas

Is é an tAire Stáit i Roinn an Taoisigh a bhíonn mar Phríomhaoire an Rialtais. Tá sé/sí freagrach as eagrú agus comhordú a dhéanamh ar ghnóthaí an Rialtais i nDáil Éireann.

Bíonn an Príomhaoire ina (h)idirghabhálaí cumarsáide idir an Rialtas agus lucht an fhreasúra.

Tá sé de chúram ar an bPríomhaoire déanamh cinnte go bhfuil tromlach vótála ag an Rialtas sa Dáil agus déanann sí/sí cinnte go bhfuil na Teachtaí Dála go léir i láthair sa Dáil nuair atá vóta á chaitheamh. Nuair a chuirtear iallach ar Theachta Dála freastal ar an Dáil ag am vótála, deirtear go n-úsáidtear Lasc.

Tá ról ag an bPríomhaoire monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag na Ranna Rialtais in ullmhú reachtaíochta. Déanann sé/sí na socruithe le go mbeidh an reachtaíocht mholta curtha ós comhair na Dála le díospóireacht.


Page edited: 22 April 2015