An tArd Aighnel

Eolas

Cuireann an tArd Aighne comhairle ar an Rialtas i gcúrsaí dlí agus ábhair dá leithéid. Bhunaigh an Bunreacht oifig an Ard Aighne. De ghnáth, is dlíodóir an té a cheaptar atá bainteach leis an bpáirtí atá i réim.

Ní ball den Rialtas é/í an tArd Aighne ach déanann sé/sí freastal ar chruinnithe Rialtais. Roghnaíonn an Taoiseach an tArd Aighne agus imíonn sé/sí as oifig nuair a athraíonn an Rialtas. Tá ról tábhachtach ag an Ard-Aighne, a áiríonn:

  • Comhairle a thabhairt don Rialtas faoi shaincheisteanna bunreachta nó dlí a thagann i dtreis maidir le, nó le linn, cruinnithe den Rialtas. Áiríonn sé seo comhairle faoi cé acu a dtagann nó nach dtagann an reachtaíocht atáthar a mholadh le forálacha Bhunreacht na hÉireann, Achtanna agus Chonarthaí an Aontais Eorpaigh nó conarthaí idirnáisiúnta eile atá glactha ag Éirinn.
  • Seasamh ar son an phobail i ngach imeacht dlí ar mhaithe leis an dlí a fheidhmiú agus na cearta poiblí a dhearbhú nó a chosaint
  • Feidhmiú i gcáil dlíodóra don Stát i ngach dlíthíocht shibhialta, nach mór, ina bhfuil an Stát nó a chuid oifigeach ina bpáirtithe oifigiúla.
  • Comhairle dlí a thabhairt ar ábhair a chuireann an Rialtas, na ranna agus na hoifigí rialtais faoina bhráid agus na doiciméid dlí riachtanacha a théann leo a dhréachtú
  • Seirbhís aturnae a chur ar fáil i ngach cúirt shibhialta agus binse ina bhfuil an Stát nó údaráis ar bith de chuid an Stáit nó an tArd-Aighne i dtreis

Tá ceannasaíocht ag an Ard Aighne ar Phríomh Oifig Aturnae an Stáit agus ar Oifig Dhreachtóir na Parlaiminte.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig an Príomh-Aturnae Stáit

Teach Osmond
Sráid Bheag na gCaorach
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:+353 (0)1 4176100
Facs:+353 (0)1 4176299
R-phost: contact@csso.gov.ie

Oifig an Ard-Aighne

Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:+353 (0)1 6314000
Facs:+353 (0)1 6761806
Láithreán Gréasáin: http://www.attorneygeneral.ie
R-phost: info@ag.irlgov.iePage edited: 19 May 2015