An Rialtas agus Dáil Éireann

Eolas

De réir an Bhunreachta tá an Rialtas freagrach do Dháil Éireann. Mar sin bíonn an Rialtas in oifig an fhad agus atá tacaíocht tromlach na dteachtaí i nDáil Éireann aige.

Is féidir leis an Taoiseach éirí as a p(h)ost dá t(h)oil féin, agus má dhéanann sé/sí é sin tuigtear go bhfuil na hairí ar fad sa chomh-aireacht éirithe as a bpost. Cuirfear ainmniúchán nua do phost an Taoisigh ós comhair na Dála agus ceadóidh an Dáil Taoiseach nua.

Má chailleann an Taoiseach tacaíocht tromlach na Dála, ní mór dó/dí éirí as a p(h)ost nó iarraidh ar an Uachtarán an Dáil a lánscoir. D'fhéadfadh sé seo tarlú i gcás comhrialtais nach mbeadh in ann a thuilleadh comhoibriú lena chéile.

Má dhéantar an Dáil a lánscoir beidh ollthoghchán ann. Tar éis an ollthoghcháin ní mór go mbeadh tacaíocht tromlach na dteachtaí sa Dáil nua ag an té a ainmnítear mar Thaoiseach.

Tagann an Rialtas le chéile agus feidhmíonn sé mar údarás aontaithe agus tá chomhfhreagracht ar na baill i dtaobh ranna uilig an Stáit.

Is faoi rún a dhéantar plé ar ábhair ag cruinnithe den chomh-aireacht. Bíonn an Rialtas aontaithe ar pholasaithe agus ní mór do na hairí ar fad tacaíocht phoiblí a thabhairt do na polasaithe agus na cinnithe móra atá ag an Rialtas.

Tá sé de chumhacht ag an Taoiseach airí a chur as a bpost má bhíonn cúis mhaith aige/aici ach is go fíor annamh a dhéantar é seo i ndáiríre. D'fhéadfadh sé tarlú dá mbeadh baint ag an aire le conspóid phoiblí nó dá mbeadh dúshlán ann do cheannaireacht an pháirtí.

Is féidir le airí éirí as a bpost dá ndeoin féin. D'fhéadfadh sé seo tarlú muna mbeadh aire sásta aontú le polasaí an Rialtais.

Page edited: 22 April 2015