Rialtas na hÉireann

An Rialtas
Tá eolas ar fáil anseo faoin Rialtas.

An Rialtas agus Dáil Éireann
Tá caidreamh dlúth idir an Rialtas agus Dáil Éireann (teach íochtair na parlaiminte Éireannaigh). Cur síos agus míniú faoin gcaidreamh seo.

An Taoiseach
Tá an Taoiseach i gceannas ar an Rialtas. Déantar cuir síos anseo ar ról agus freagrachtaí an Taoisigh.

An Tánaiste
Déantar cuir síos anseo ar ról an Táiniste sa Rialtas.

An tArd Aighnel
Déantar cuir síos anseo ar an Ard Aighne agus ar an ról atá acu.

Príomhaoire Rialtais
Tá Príomhaoire an Rialtais freagrach as eagrú agus comhordú a dhéanamh ar ghnóthaí an Rialtais i nDáil Éireann (teach íochtair na parlaiminte Éireannaigh).

Comhrialtas
Déantar cuir síos anseo ar na fáthanna a gcuirtear comhrialtas le chéile agus conas mar a oibríonn sé.

Comhdhéanamh Rialtais
Leagann Bunreacht na hÉireann síos ballraíocht na Rialtais. Míniú na baill seo agus naisc le hAirí reatha