An tArd-Reachtaire Ciste agus Cuntas

Eolas

Sonraíonn Bunreacht na hÉireann go gcaithfear Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a cheapadh. Is é príomhdhualgas an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ná iniúchadh a dhéanamh go bliantúil ar chuntais stáit na hÉireann. Ina dhiaidh sin, seolann sé nó sí tuarascáil bhliantúil ar an iniúchadh chuig Dáil Éireann.

Ainmníonn Dáil Éireann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus ceapann Uachtarán na hÉireann é/í. Tá eolas ar an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste laithreach ar audgen.gov.ie.

Is é Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste na hÉireann Uasfhoras Iniúchóireachta (SAI) na hÉireann freisin. Bíonn Uasfhorais Iniúchóireachta in Éirinn agus thar lear ceangailte trí roinnt forais réigiúnacha agus idirnáisiúnta:

Níl cead ag an Ard-Reachtaire Ciste agus Cuntas a bheith ina bhall den Oireachtas.

Tá forléargas ar chaiteachas an rialtais le feiceáil ar whereyourmoneygoes.gov.ie, láithreán gréasáin Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tArd-Reachtaire Ciste agus Cuntas

3A Sráid an Mhéara
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 (0)1 863 8600
Láithreán Gréasáin: http://www.audgen.gov.ie/
R-phost: webmaster@audgen.irlgov.ie


Page edited: 11 August 2017