Obair na dTeachtaí Dála

Eolas

Toghann an pobal baill de Dháil Éireann le linn olltoghcháin. Is féidir le TD (Teachta Dála) a bheith ina bhall den Rialtas, ina bhall den fhreasúra nó mar Theachta Dála neamhspléach. Tá Teachta Dála ag déanamh ionadaíochta ar son gach duine ina D(h)áilcheantas atá i dteideal vóta a chaitheamh. Tá liosta Teachta Dála lena seoltaí phoist in ord aibítre ar fáil.

Cuid de obair an Teachta Dála i nDáil Éireann bualadh leis na Teachtaí go léir ar an Máirt, ar an gCéadaoin, ar an Déardaoin agus ar an chéad Aoine sa mhí. Sa ghnáth lá oibre bheadh air nó uirthi taighde a dhéanamh, oráidí a ullmhú do dhíospóireacht Dála ar chúrsaí sóisialta, cúrsaí eacnamaíochta, nó ar chúrsaí airgid. Bíonn an Ceann Comhairle mar chathaoirleach ar dhíospóireachtaí Dála. Tá na tuairiscí oifigiúla Dála ó 1919 ar fáil.

Is féidir le Teachtaí Dála scrúdú a dhéanamh ar reachtaíocht nua agus leasuithe atá molta uirthi. Bíonn Teachtaí Dála páirteach i ndíospóireachtaí tábhachtacha sa Dáil, caitheann siad vóta, bíonn siad i láthair do Am na gCeist bíonn siad ar choistí Dála agus cuireann siad ceisteanna scríofa nó béil chuig Airí nó Ranna Rialtais ar son a nDáilcheantar.

Tá Córas Coistí i nDáil Éireann. Tugann Coistí ar Leith treoir don Rialtas ar réimhse leathan ábhair dlithiúla , sóisialta, eacnamaíochta agus airgid. Bíonn Coistí eile ag fiosrú caiteachas an Rialtais. Tugtar Comhchoistí ar na Coistí go bhfuil baill den Dáil agus den Seanad ag obair le chéile orthu agus ag caitheamh vóta le chéile. Is minic go mbíonn Teachta Dála ar níos mó ná Coiste amháin. Tá liosta agus ballraíocht an uile Coistí ar fáil.

Chomh maith le obair Dála agus obair ar Choistí, bíonn Teachtaí Dála ag obair istigh ina nDáilcheantair féin. Is minic go bhfuil siad ar Údaráis áitiúla, ar bhoird sláinte agus ar Choistí Gairmoideachais. Bíonn clinicí eolais acu ina nDáilcheantair chun gur féidir leis na vótálaithe bualadh leo go pearsanta. Is minic go dtugann siad cúnamh do thoghdóirí fadhb phearsanta nó clainne a bhaineann le roinn rialtais a réiteach.

Má bhriseann Teachta Dála cód oibre nó Rialacha Seasta na Dála is féidir go gcuirfí smacht air nó uirthi. I Feabhra 2002, glac na Teachtaí Dála Cód Iompair chun cinntiú go ndéanfaidh a ngníomhaithe agus a gcinntí de réir leas is fearr an pobal.

Page edited: 5 May 2015