Seanad

Eolas

Is é Seanad Éireann seanad na hÉireann. Is é dara Teach an Oireachtais é agus tá roinnt feidhmeanna tábhachtacha aige. Tá Seanad Éireann suite i mBaile Átha Cliath.

Tá 60 ball i Seanad Éireann. Is féidir liosta de an Seandóirí a fheiceáil atá liostaithe de réir ainm agus de réir phainéil. Ainmníonn an Taoiseach 11 de na baill agus toghtar 49 ball i dtoghchán de chuid an tSeanaid.

Glacann duine amháin de na Seanadóirí cúram an Chathaoirligh (Spéicéir/Cathaoirleach) na Seanadóirí. Mar chathaoirleach ar an Seanad, déanann an Cathaoirleach cathaoirleacht ar imeachtaí sa Teach agus ní mór dó feidhmiú go neamhchlaonta.

Ní dhéantar Seanadóirí a scaradh go hoifigiúil de réir páirtithe polaitiúla. Ach de ghnáth téann siad sna grúpaí a thacaíonn le gnóthaí an Rialtais nó a chuireann ina n-aghaidh nuair a bhítear ag vótáil ar cheisteanna.

Bunaíodh Fo-choiste de Choiste Nós Imeachta agus Pribhléidí Sheanad Éireann chun athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh maidir le leagan amach agus feidhm an tSeanaid in Éirinn i láthair na huaire agus amach anseo. I 2004, chuir sé Tuarascáil um Leasú an tSeanaid (pdf) i dtoll a chéile.

Rialacha

Chun a bheith i do Sheanadóir ní mór duit a bheith

  • I do shaoránach de chuid na hÉireann
  • Breis agus 21 bliain d’aois

Níor cheart duit a bheith

  • Ag déanamh téarma príosúnachta níos faide ná 6 mhí
  • I do dhuine mímheabhrach
  • I do bhreitheamh
  • I d'oifigeach sinsearach de chuid an Aontais Eorpaigh
  • I do státseirbhíseach
  • I do bhall de na Fórsaí Cosanta nó den Gharda Síochána

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tithe an Oireachtais

Baile Átha Cliath 2
Sráid Chill Dara
Éire

Lóghlao:Tel: (01) 618 3000 or 0761 001700
Láithreán Gréasáin: http://www.oireachtas.ie/
R-phost: info@oireachtas.ie


Page edited: 28 July 2014