Tráth na gceisteanna i nDáil Éireann

Eolas

Cuireann Dáil Éireann méid áirithe ama ar leataobh ar an Máirt, an Chéadaoin agus Déardaoin d’fhonn gur féidir le teachtaí dála (TDanna) ceisteanna a chur ar chomhaltaí an Rialtais a bhaineann le gnóthaí poiblí maidir lena rannóga nó le ceisteanna riaracháin a bhfuil freagracht oifigiúil orthu ina leith.

Tugtar ceisteanna parlaiminteacha nó cpanna ar na ceisteanna.

Freagraíonn an Taoiseach ceisteanna ar an Máirt maidir le ceisteanna a bhaineann le riar a rannóige féin.

Freagraíonn comhaltaí eile an Rialtais ceisteanna ar bhonn uainchlár comhaontaithe. Atosaítear an t-uainchlár gach 5 seachtaine nó mar sin de, agus tugtar an deis do na Teachtaí Dála chun ceist a chur ar gach aire ar bhonn rialta.

Faoi láthair, seolann an tAire Sláinte ceisteanna a bhaineann le feidhm feidhmiúcháin na seirbhíse sláinte chuig FSS go dtabharfar freagra orthu.

Cuirtear teorainn ar TDanna gan ach 2 cheist ó bhéal a chur ar gach aire. Gach lá, tugtar tús áite do 5 cheist ó bhéal. Déantar na ceisteanna a dtugtar tús áite dóibh a roinnt idir na páirtithe de réir threise an pháirtí.

Anuas ar cheisteanna ó bhéal le linn thráth na gceisteanna, féadfaidh TDanna ceisteanna scríofa a sheoladh ina lorgaítear freagra scríofa. Ní leagtar aon teorainn ar an méid ceisteanna scríofa ar féidir le TD a chur ar an Rialtas.

Ní mór fógra 3 lá a thabhairt don chomhalta Rialtais le haghaidh ceisteanna ó bhéal a dtugtar tús áite dóibh agus fógra 4 lá i dtaobh ceisteanna eile. Tiocfaidh ceist an-phráinneach lena mbaineann tábhacht phoiblí aníos go tobann, amanna. Féadfaidh an Ceann Comhairle glacadh le ceisteanna faoi shaincheist phráinneach i ndiaidh fógra an-ghearr a fháil. Tugtar ceisteanna “fógra phríobháidigh” ar na ceisteanna seo agus glactar leo ag deireadh thráth na gceisteanna.

Foilsíonn an tOireachtas na freagraí ar na ceisteanna parlaiminteacha gach lá mar chuid de Dhíospóidí na Dála.

Foilsítear díospóireachtaí na Dála ar bhonn breisíoch le linn lá suite. Foilsítear gach imeacht roimh 7pm roimh mheán oíche, agus cuirtear an fuílleach díobh leis an lá dar gcionn.

Foilsítear díospóireachtaí an tSeanaid ar bhonn breisíoch ar bonn an lae chéanna nó an lae dar gcionn.

Foilsítear freagraí ar cheisteanna a rangaigh comhaltaí le haghaidh freagra i scríbhinn ag Airí ag deireadh gach lá imeachta sa Dáil.

Foilsítear Tuarascáil Oifigiúil chruinniú gach coiste laistigh de sheachtain ar a dhéanaí, ach is gnách go bhfoilsítear iad laistigh de 2/3 lá oibre.

Page edited: 15 November 2016