Pribhléidí Dála

Eolas

Tá pribhléidí áirithe bunreachtúla ag an Oireachtas (Teachtaí Dála agus Seanadóirí) in Éirinn. Ciallaíonn seo go bhfuil cearta agus pribhléidí áirithe acu atá leagtha síos ag Bunreacht na hÉireann.

  • Ní ceadmhach, mar shampla, Teachtaí Dála ná Seanadóirí a ghabháil le linn dóibh a bheith ag dul chuig aon cheann den Dáil nó an Seanad) ag filleadh uathu nó le linn dóibh a bheith laistigh de phurláin ceachtar den dá Theach. Níl feidhm leis an bpribhléid sin i gcás gabhála de bharr tréasa, feileonachta ná briseadh síochána.
  • Ní féidir dlí a agairt ar Theachtaí Dála ná ar Sheanadóirí de bharr aon óráide sa Teach. Tugann an phribhléid seo cosaint do bhaill sa Teach agus ag éisteachtaí Coistí araon.

Má ghníomhaíonn ball cheachtar den dá Theach ar bhealach arb ionann é agus mí-úsáid pribhléide, is féidir leis An Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí moladh a dhéanamh an ball a chur faoi smach.

Ca háit a ndéanfaidh mé iarratas

Choiste Modhanna agus Pribhléidí

Thithe an Oireachtais
Dáil Éireann
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 6183740
R-phost: noreen.banim@oireachtas.ie

Page edited: 5 May 2015