Billí na mBall Príobháideach

Eolas

Tosaíonn gach togra le haghaidh dlíthe nua (nó Achtanna an Oireachtais i bhfocail eile) mar Bhillí. Tugtar Billí Poiblí ar thograí le haghaidh dlíthe a bhaineann leis an bpobal i gcoitinne lena n-áirítear Billí Rialtais agus Billí na mBall Príobháideach. Tugtar Billí Príobháideacha ar thograí le haghaidh dlíthe a chuireann aonán corparáideach nó duine aonair ar thograí le haghaidh dlíthe a bhaineann leis an bpobal i gcoitinne. Is annamh a bhíonn Billí Príobháideacha ann de ghnáth.

Is Billí Poibli iad Billí na mBall Príobháideach agus is féidir le aon bhall den Dáil nó den Seanad Bille a chuir ós cómhair an Tí is cuma cén páirtí lena mbaineann siad. Ní féidir le aon bhall den Rialtas, le Aire Stáit, leis an Ard Aighne ná le ceannaire an tí sa Seanad Bille Baill Phríobháideach a thosú.

Díreach mar is gá do Reachtú an Rialtais go nglacfaí leo i dTithe an Oireachtais, is gá do Bhille Baill Príobháideach go nglacfaí leis, freisin. Sa ghnáthbhealach cuireann an Rialtas in aghaidh gach Bille Baill Príobháideach agus is annamh a éiríonn leo dul tríd chun a bheith i ndlí.

Uaireanta tugtar Bille Baill Phríobháideach ós cómhair na Dála nó an tSeanaid chun aird a tharraingt ar cheist phoiblí nó chun díospóireacht a thosnú ar locht éigin atá sa dlí.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi conas a dhéantar reachtaíocht a thionscnamh agus a chaibidliú.

Page edited: 2 June 2015