Iarrthóirí Painéal an tSeanaid a Ainmniú

Eolas

Roimh gach olltoghchán déantar cúig phainéal a chruthú d'arrthóirí a bhfuil eolas agus taithí phraiticiúil acu sna réimsí seo a leanas.

  • Painéal Cultúir agus Oideachais. Ina measc tá daoine a bhfuil plé acu leis an teanga náisiúnta, le cultúr, litríocht, leis na healaíona, leis an oideachas, dlí agus leigheas.
  • Painéal Talmhaíochta. Ina measc tá daoine atá gníomhach i gcursaí talmhaíochta agus iascaireachta.
  • Painéal Oibre. Ina measc tá daoine a bhfuil baint acu leis an lucht oibre eagraithe nó neamheagraithe.
  • Painéal Tionscail agus Tráchtála. Ina measc tá daoine a bhfuil plé acu le tionscal agus tráchtáil, baincéireacht, airgeadas, cuntasaíocht, innealtóireacht agus ailtireacht san áireamh.
  • Painéal Riaracháin. Ina measc tá daoine atá ag plé le riarachán poiblí agus le seirbhísí sóisialta, seirbhísí sóisialta deonacha san áireamh.

Déantar an cúig painéal sin a roinnt i ndá phainéal ansin, fo-phainéal an Oireachtais agus fo-phainéal na n-údarás ainmniúcháin.

Rialacha

Chun ainmniúchán a fháil ar phainéal iarrthóirí ní mór duit a bheith intofa mar sheanadóir. Más mian leat a bheith san áireamh ar fo-phainéal Oireachtais, ní mór duit a bheith ainmnithe ag aon cheathrar chomhalta den Dáil agus den Seanad. Ní féidir le gach TD agus Seanadóir ach duine amháin a ainmniú le fo-choiste Oireachtais.

Chun áit a fháil ar fho-phainéal na n-údarás ainmniúcháin, ní mór duit a bheith ainmnithe ag ceann de na heagrais chláraithe. Tá clár ag Cléireach an tSeanaid de na heagrais gur féidir leo iarrthóirí a ainmniú. Eagrais gan brabús iad na heagrais seo go hiondúil a dhéanann ionadaíocht ar son ceann de na hábhair spéise de cheann de na painéil. Ní féidir le heagras a bheith cláraithe ar son níos mó ná painéal amháin.

Ainmneoidh gach eagras cláraithe ainmniúcháin líon áirid iarrthóirí dá phainéal.

Déanfar athbhreithniú ar an gClár de Chomhlachtaí Ainmniúcháin i bhFeabhra gach bliain. Ní mór d’aon chomhlacht atá ag iarraidh clárú nó a gcuid sonraí a leasú ar an gclár nó a ainm a bhaint den chlár foirm iarratais a chomhlánú agus í a chur faoi bhráid Cheann Comhairimh an tSeanaid roimh 12 meánlae ar 14 Feabhra - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ní mór iarratais chun comhlacht a chur leis an gClár de Chomhlachtaí Ainmniúcháin a sheoladh chuig:

Oifig Chomhairimh an tSeanaid,
Teach Laighean,
Baile Átha Cliath 2.
Page edited: 30 September 2013