Feidhmeanna an tSeanaid

Eolas

Baineann príomhfheidhm Sheanad Éireann le reachtaíocht. Is féidir Bille a thabhairt chun tosaigh sa Dáil nó sa Seanad. Go hiondúil, is ón Rialtas a thagann tromlach na mBillí agus déantar iad a rith ar dtús sa Dáil. Cuirtear ansin iad chuig an Seanad le díospóireacht agus moltaí. Taobh istigh de 90 lá is féidir leis an Seanad leasuithe a mholadh, Bille a dhiúltú nó a rith. Tá cumhacht ag an Dáil diúltú an tSeanaid do Bhille a shárú.

Tá cumhachtaí an tSeanaid maidir le Billí a bhaineann le caiteachas an Rialtais (Billí Airgid) fíor theoranta. Ní féidir tús a chur le Billí mar seo sa Seanad, ní mór dóibh teacht ón Dáil. Tá 21 lá ag an Seanad Bille Airgid a phlé agus ní féidir leis leasuithe a dhéanamh air.

Tá feidhmeanna eile ag an Seanad, a roinníonn sé leis an Dáil, mar shampla Uachtarán a chur as oifig nó breitheamh den Chúirt Uachtarach, staid phráinne a ghairm agusionstraim reachtúla a chur ar neamhní.

Le blianta beaga anuas is cuid tábhachtach de obair an tSeanaid an pháirt a ghlacann siad i gcoistí parlaiminte. Bíonn comhaltaí ón Seanad agus ón Dáil páirteach i gcomhchoistí ag suí lena chéile agus ag caitheamh vótaí le chéile ar cheisteanna faoi leith.

Maidin Dé Céadaoin agus Déardaoin a thagann Seanad Éireann le chéile go hiondúil. Tá baint ag Seanadóirí freisin le leasuithe do Bhillí a dhreachtú agus moltaí maidir le reachtaíocht nua a scrúdú. Bíonn siad páirteach i ndíospóireachtaí ar Bhillí agus ar cheisteanna tábhachtacha eile. Caitheann siad vótaí ar cheisteanna sa Teach.

Níl na Seanadóirí roinnte i bpáirtithe polaitiúla go hoifigiúil. Ach, is iondúil go roinníonn siad iad féin i ngrúpaí a thugann tacaíocht do Ghnó an Rialtais nó don fhreasúra nuair atá vóta le caitheamh.

pribhléidí faoi leith ag Seanadóirí mar bhaill den Oireachtas. Is féidir leis an Teach iad a smachtú má sháraíonn siad na rialacha nó má bhaineann siad mí-úsáid as pribhléidí.

Page edited: 2 June 2015