Dáil Éireann

Eolas

Is ceann de Thithe an Oireachtais é Dáil Éireann. Is é an tOireachtas ár bparlaimint náisiúnta.

Tá an Dáil déanta suas de bhaill na Dála nó Teachtaí Dála. Bíonn TD tofa díreach chun na Dála ag muintir na hÉireann le linn olltoghcháin. Má bhíonn folúntas sa Dáil, déanfar an suíochán a líonadh trí fhothoghchán. Tá liosta Teachtaí Dála, grúpáilte in ord aibítre de réir ainm nó Teachtaí Dála grúpáilte de réir toghcheantair ar fáil.

Léiríonn Bunreacht na hÉireann nach féidir ach le Teachta Dála amháin in aghaidh gach 20,000 duine suíochán a bheith aige/aici sa Dáil agus nach féidir leis an uimhir a bheith níos lú ná duine in aghaidh gach 30,000 duine. I láthair na huaire tá 158 TD againn.

Tá an tír roinnte i 40 Dáil cheantar agus tá ar gach Dáil cheantar triúr, ar a laghad, a thogh chun na Dála. Chomh gar agus is féidir, ní mór don chóimheas Teachta Dála agus daonra a bheith mar an gcéanna i ngach Dáil cheantar.

Tá athbhreithniú le déanamh ar na dáil cheantair gach 12 bliain ach is gnáthach go ndéantar é tar éis Daonáirimh a tharlaíonn gach 5 bliana. Ceaptar Coimisiún Toghlaigh neamhspleách chun scéim toghcheantar athbhreithnithe a dhréachtú a gcuirfidh i bhfeidhm tríd Acht an Oireachtais.

Déanann Teachtaí Dála ionadaíocht ar son na dtoghdóirí ina nDáil cheantar agus déanann said obair dóibh.

Ní féidir leis an Dáil dul thar 5 bliana ach is féidir leis an Taoiseach, ag aon am, iarradh ar an Uachtarán an Dáil a lánscoir.

Féadfar faisnéis a fheiceáil ar sceideal seachtainiúil Thithe an Oireachtais.

Teagmháil

Tithe an Oireachtais

Baile Átha Cliath 2
Sráid Chill Dara
Éire

Lóghlao:Tel: (01) 618 3000 or 0761 001700
Láithreán Gréasáin: http://www.oireachtas.ie/
R-phost: info@oireachtas.ie

Page edited: 11 July 2016