Cathaoirleach ar Seanad Éireann

Eolas

An chéad rud a bhíonn le déanamh ag Seanad nua tar éis ollthoghcháin Cathaoirleach nua a thoghadh i measc na Seanadóirí. Ní mór do Chathaoirleach an tSeanaid gníomhú go neamhchlaonta.

Bíonn an Cathaoirleach sa chathair do chruinnithe an Tí agus is féidir leis/léi painéal Cathaoirleach sealadach a ainmniú i measc na Seanadóirí le cúnamh a thabhairt dó/di. Tá faisnéis faoin gCathaoirleach reatha ar fáil.

Tá roinnt feidhmeanna tábhachtacha ag an gCathaoirleach:

  • Cuireann sé/sí glaoch ar chomhaltaí le labhairt. Is tríd an gcathaoir a dhéantar gach óráid sa Seanad. Is féidir leis an gCathaoirleach rún a mholadh deireadh a chur le díospóireacht nuair a cheapann sé/sí go bhfuil dóthain plé déanta ar cheist.
  • Ceisteanna a chur ós comhair an tSeanaid le vóta a chaitheamh, maoirseacht a dhéanamh ar an vótáil agus na torthaí a fhógairt.
  • Smacht agus ord a choinneáil sa Seanad. Is féidir leis an gCathaoirleach ordú a thabhairt do Sheanadóirí imeacht agus moladh a dhéanamh go gcuirfeadh an Seanad smacht ar chomhaltaí. Má tá rí rá sa Teach is féidir leis an gCathaoirleach an Seanad a chur ar fhionraí nó a chur ar atráth.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an obair sa Seanad - déanamh cinnte go bhfuil rúin agus leasuithe ag teacht le rialacha oibre an tSeanaid. Bíonn an Cathaoirleach ina C(h)athaoirleach freisin ar Choiste Modhanna agus Pribhléidí an tSeanaid a bhreathnaíonn ar cheisteanna a bhaineann le modh oibre go ginearálta agus a mholann leasuithe do na hOrduithe Seasta. Liosta rialacha don mhodh oibre iad na hOrduithe Seasta a chuireann an Cathaoirleach i bhfeidhm.
  • Tá vóta réitigh ag an gCathaoirleach in aon chás go mbíonn na vótaí atá caite cothrom ar son nó i gcoinne ceiste.
  • Bíonn an Cathaoirleach i láthair ag cruinnithe idirnáisiúnta parlaiminte ar son an tSeanaid.
Page edited: 5 May 2015