Tithe an Oireachtais

Dáil Éireann
Deantar cuir síos anseo ar cheann de thithe an Oireachtais, sé sin, Dáil Éireann.

Ceann Comhairle
Déantar cur síos anseo ar ról an Cheann Chomhairle atá ina Chathaoirleach ar Dháil Éireann.

Pribhléidí Dála
Déantar cuir síos anseo ar na pribhléidí atá ag Teachtaí Dála agus ag Seanadóirí in Éirinn.

Tráth na gceisteanna i nDáil Éireann
Déantar cuir síos anseo ar conas is féidir le Teachtaí Dála ceisteanna a chuir ar an Taoiseach agus ar na hAirí Rialtais.

Obair na dTeachtaí Dála
Tá obair Teachta Dála ilchineálach lena náirítear freastal ag cruinnithe, taighde agus scrúdú reachtaíocht beartaithe agus glacadh páirt i gCoistí Rialtais.

Intofacht mar theachta i nDáil Éireann
Tá cur síos anseo ar intofacht mar theachta i nDáil Éireann.

Páirtí polaitiúil a chlárú in Eirinn.
Cén chaoi a gcláraítear páirtí polaitiúil in Éirinn.

Lánscor na Dála
Tugann an cháipéis seo cur síos ar na cúinsí inar féidir Dáil Éireann a lánscor.

Reachtú
Déantar cuir síos anseo ar conas a dhéanann an tOireachtas dlíthe.

Billí na mBall Príobháideach
Is Billí na mBall Príobháideach iad bearta reachtúla atá tosnaithe ag Baill den Dáil nó den Seanad.

Seanad
Tá cur síos anseo ar Sheanad Éireann agus na daoine atá intofa le seasamh mar iarrthóirí don Seanad.

Feidhmeanna an tSeanaid
Baineann príomhfheidhm Sheanad Éireann le reachtaíocht. Cad é ról an tSeanaid agus cad iad a gcumhachtaí?

Cathaoirleach ar Seanad Éireann
Tá cur síos anseo ar ról an Cathaoirligh sa Seanad.

Iarrthóirí Painéal an tSeanaid a Ainmniú
Tá cur síos anseo ar an gcóras atá ann iarrthóirí a ainmniú don chúig painéal a chrúthaítear sa Seanad roimh ollthoghcháin.