Cumhachtaí údarás aitiúla

Eolas

Tá bealaí éagsúla ina fheidhmíonn an t-údarás áitiúil. Cuirtear cuid dá dhualgais i bhfeidhm agus baill an údaráis ag gníomhú le chéile ag cruinnithe . Comhlíonann coistí roinnt dualgas agus comhlíonann an príomhfheidhmeannach na comhairle dualgais eile.

Rialacha

D'fhéadfadh an Chomhairle rúin a ghlacadh ag cruinnithe den Chomhairle, mar shampla chun táillí agus rátaí a thabhairt isteach nó a athrú.

D'fhéadfadh an Chomhairle fodhlíthe a chur i bhfeidhm más ar leas an phobail é gníomh ar leith a rialú nó a smachtú. Tá an chumhacht aici chomh maith fodhlíthe a ghlacadh chun cosc nó stad a cur le núis sa cheantar.

Is minic a dhéanann údaráis áitiúla fodhlíthe maidir le páirceáil, brúscar agus gadhair a smachtú.

Dhá mhí roimh dó fodhlí a dhéanamh, ní foláir don údarás áitiúil fógra a fhoilsiú i nuachtán a dháilítear sa cheantar a bhaineann an fodhlí leis, ag rá go bhfuil sé i gceist aige an fodhlí a dhéanamh. Tá an ceart ag an bpobal an fodhlí atá molta a scrúdú agus a dtuairimí a nochtadh faoi, sula dtagann sé i bhfeidhm.

Rataí

Má tá tú ag iarraidh fodhlí a scrúdú d'fhéadfá é sin a dhéanamh laistigh d'uaireanta oibre ag oifig d'údarás áitiúil. Níl táille ag baint le fodhlí a scrúdú.

Ma tá tú ag iarraidh cóip den fhodhlí a fháil, d'fhéadfaí iarraidh ort íoc as costas a chóipeála.

Conas Iarratas a dhéanamh

Chun fodhlí a scrúdú, d'fhéadfá dul chuig oifig d'údarás áitiúil agus iarratas a dhéanamh ar an bhfodhlí atá i gceist. D'fhéadfá iarratas a dhéanamh ar chóip de a fháil chomh maith - d'fhéadfaí táille réasúnta a ghearradh ort as an gcóipeáil.

Má tá tú ag iarraidh moltaí a dhéanamh faoin bhfodhlí, d'fhéadfá é sin a dhéanamh i scríbhinn. Ní foláir duit do mholtaí a thabhairt don údarás áitiúil taobh istigh den teorainn ama. Leagann an t-údarás áitiúil síos an teorainn ama ach ní fhéadfadh sé a bheith níos lú ná seacht lá tar éis deiridh na tréimhse scrúdaithe.

Page edited: 25 August 2014