Rialtas Áitiúil agus Réigiúnach

Rialtas Áitiúil
Tá an soláthar maidir le rialtas áitiúil síos sa dlí. Conas a oibríonn an próiseas rialtais ar leibhéal áitiúil agus cad a bhíonn sé comhdhéanta.

Na húdaráis áitiúla
Tugann an cháipéis seo cur síos ar na cineálacha éagsúla údarás aitiúla.

Feidhmeanna na n-údarás áitiúil
Déanann an cháipéis seo cur síos ar fheidhmeanna na n-údarás áitiúil.

Cumhachtaí údarás aitiúla
Tugann an cháipéis seo cur síos ar na cumhachtaí atá dílsithe d'údaráis aitiúla.

Bainisteoir Contae/Cathrach
Tugann an cháipéis seo cur síos ar ról agus feidhm an príomhfheidhmeannach.

Coistí forbartha pobail áitiúil
Bunaítear coistí forbartha pobail áitiúil chun cur chuige soiléir agus comhtháite a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm i leith forbairt áitiúil agus pobail.

Comhaltaí udaráis áitiúil
Tugann an cháipéis seo cur síos ar ról na gcomhairleoirí in údaráis aitiúla.

Cathaoirleach na Comhairle
Déanann an cháipéis seo cur síos ar ról agus feidhmeanna Cathaoirligh na n-údarás áitiúil.

Coistí údaráis áitiúil
Tugann an Cháipéis seo cur síos ar fheidhmeanna coistí údaráis áitiúil.

Cruinnithe den Údarás Áitiúil
Tugann an cháipéis seo cur síos ar na cruinnithe éagsúla a reachtáileann údaráis aitiúla.

Tionóil réigiúnacha
Is é cuspóir na dtionól réigiúnach chun pleanáil spásúlachta agus forbairt inmharthana a chomhordú, a chur chun cinn nó chun tacú leo.