Anseo atá tú: Baile > Rialtas in Éirinn > Bunreacht na hÉireann

Bunreacht na hÉireann

An Bunreacht
Is doiciméad dlí bunúsach é a dhéanann cur síos ar an mbealach ba chóir Éire a rialú agus ar na cearta saoránach Éireannaigh.

Príomh institiúidí an Stáit
Déantar cur síos anseo ar phríomh institiúidí na hÉireann.

Bunchearta faoi Bhunreacht na hÉireann
Deir an Bunreacht go bhfuil bunchearta pearsanta ar leith agat agus tugann sé aitheantas dóibh. Is cearta iad seo a bhaineann leis an gcine daonna, is cearta nádúrtha daonna iad agus dearbhaíonn an Bunreacht iad agus tugann sé cosaint dóibh.

An Tionól Bunreachtúil
Bhí an Tionól Bunreachtúil, a cuireadh ar bun in 2012, comhdhéanta díobh seo a leanas: 66 ‘gnáthshaoránach’, 33 ionadaí polaitíochta agus cathaoirleach amháin.

Tionól na Saoránach
Tá Tionól na Saoránach á bhunú chun breithniú le déanamh ar líon teoranta saincheisteanna.

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du