Bunreacht na hÉireann

An Bunreacht
Is doiciméad dlí bunúsach é a dhéanann cur síos ar an mbealach ba chóir Éire a rialú agus ar na cearta saoránach Éireannaigh.

Príomh institiúidí an Stáit
Déantar cur síos anseo ar phríomh institiúidí na hÉireann.

Bunchearta faoi Bhunreacht na hÉireann
Deir an Bunreacht go bhfuil bunchearta pearsanta ar leith agat agus tugann sé aitheantas dóibh. Is cearta iad seo a bhaineann leis an gcine daonna, is cearta nádúrtha daonna iad agus dearbhaíonn an Bunreacht iad agus tugann sé cosaint dóibh.

An Tionól Bunreachtúil
Bhí an Tionól Bunreachtúil, a cuireadh ar bun in 2012, comhdhéanta díobh seo a leanas: 66 ‘gnáthshaoránach’, 33 ionadaí polaitíochta agus cathaoirleach amháin.

Tionól na Saoránach
Tá Tionól na Saoránach á bhunú chun breithniú le déanamh ar líon teoranta saincheisteanna.