Riarachán na ranna rialtais

Eolas

Tá freagracht maidir le riarachán agus bainistiú na Roinne atá faoina c(h)úram ar an Aire atá i gceannas na Roinne sin. Tá iomlán 16 ranna rialtais. Chomh maith leis an Aire comh-aireachta atá i gceannas na Roinne is minic go mbíonn Aire Stáit freisin ag an Roinn. Tá tuilleadh eolais ar chaiteachais an rialtais maidir le gach ceann de na ranna seo ar fáil ag whereyourmoneygoes.gov.ie.

Tá líon mór Státseirbhísí ag obair sa Roinn, san áireamh tá Ard Rúnaí, a fhanann ina bpost fiú le athrú Rialtais. Cuireann na hoifigigh seo comhairle ar an Aire agus tugann siad cúnamh dó/dí an Roinn a riaradh.

Is féidir leis an Aire a mholadh go ndéanfaí reachtú nua a chuir i bhfeidhm nó dlí a bhí ann cheana a leasú atá bainteach lena Roinn féin.

Tá sé de chumhacht ag Airí Ionstraim Reachtúla a dhéanamh. Tugtar Fo-reachtú orthu seo freisin. Tugann Ionstraim Reachtúla an deis don Aire an dlí a chuir i bhfeidhm gan gach gné de a bheith glactha ag an Oireachtas. Ní gá do Ionstraim Reachtúla a bheith ceadaithe ag an Oireachtas cé gur féidir le ceachtar den dá theach iad a chuir ar ceal. Féach iomlán reachtaíocht Rialtais na hÉireann ó 1922.

Cód cleachtais ar inrochtaineacht seirbhísí poiblí agus faisnéise a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil

Cuireann an tAcht um Míchumas 2005 bunús reachtúil ar fáil i gcomhair seirbhísí poiblí inrochtana. Cuireann Ailt 26, 27 agus 28 den Acht oibleagáidí ar chomhlachtaí poiblí rochtain ar bheith ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ar a gcuid seirbhísí agus a gcuid faisnéise.

Tá an Roinn Dlí agus Cirt, agus Comhionannais tar éis an cúram a chur ar an Údarás Náisiúnta Míchumais a fhorbairt Cód cleachtais ar inrochtaineacht seirbhísí poiblí agus faisnéise a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil (pdf). Is í an aidhm atá ag an gCód seo ná comhlachtaí poiblí a threorú chun a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Acht. Clúdaíonn an Cód réimse leathan seirbhísí a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil - lena n-áirítear soláthar faisnéise, acmhainní faisnéise, scéimeanna, liúntais nó sochair eile arna reáchtáil ag comhlachtaí poiblí.

Page edited: 11 August 2017