Institiúidí an AE

An Chomhairle Eorpach
Tugann an Chomhairle Eorpach cinn stáit nó rialtais i ngach tír san AE le chéile.

Comhairle Aontas na hEorpa
Tá an Chomhairle Aontas na hEorpa comhdhéanta d'aon Aire Rialtais amháin de gach Ballstát. Is é Comhairle an príomhchomhlacht cinnteoireachta san AE.

Coimisiún na hEorpa
Tá cur síos sa cháipéis seo ar chumhachtaí Choimisiún na hEorpa.

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
The European Court of Justice ensures that European law is interpreted and applied in each member state. Find out about the other important functions of this court.

Parlaimint na hEorpa
Is í Parlaimint na hEorpa an institiúid a dhéanann ionadaíocht níos mó ná 503 milliún saoránach sa 28 tír an Aontais Eorpaigh.

Baill de Pharlaimint na hEorpa
I láthair na huaire tá 766 Feisire de chuid Pharlaimint na hEorpa (FPE) ann. Tá cur síos sa cháipéis seo ar ról agus feidhmeanna Baill de Pharlaimint na hEorpa - Feisirí Eorpacha

Grúpaí Polaitiúla Aontas na hEorpa
Tá 8 gcinn de ghrúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa ag déanamh ionadaíocht ar raon dearcthaí polaitiúla

Cúirt na nIniúchóirí
Tá sé mar phríomhdhualgas ag Cúirt na nIniúchóirí iniúchadh breathnú a dhéanamh ar chuntais agus na mbuiséad in institiúidí Aontas na hEorpa.

Ombudsman Eorpach
Breathnaíonn Ombudsman na hEorpa i ndiaidh bunchearta saoránach atá ina gcónaí san Eoraip a chosaint tríd córais riaracháin oscailte agus freagrach taobh istigh d'Aontas na hEorpa a chinntiú.