Ag Caitheamh Vóta i Reifreann

Réamhrá

Má tá tú ar Chlár na dToghthóirí, gheobhaidh tú cárta vótála, tríd an bpost go dtí do theach, roimh dáta an reifrinn. Beidh do uimhir vótála ar do chárta vótála chomh maith le ainm an ionad vótála. Beidh ráiteas air, freisin, ag míniú ábhar an reifrinn .

Is féidir leat a fheiceáil cóip den bhille ina bhfuil an togra chun an Bunreacht a leasú ar shuíomh gréasáin an Oireachtais. Cuirfidh an Coimisiún Reifreann. eolas ar fáil, freisin, faoin reifreann

Ní mór duit dul chuig an ionad vótála atá ar do chárta vótála ar lá an reifrinn. Beidh eolas ar fáil ag an ionad vótála ag míniú an reifrinn duit. Gheobhaidh tú páipéar ballóide.

Is vóta rúnda atá ann. Beidh treoir ar do pháipéar ballóide maidir le conas do vóta a chaitheamh maraon le teideal an Bhille atá ós do chomhair chun an bunreacht a athrú. Cuirfidh an páipéar ballóide ceist ort an mian leat go ndéanfaí dlí den bhille nua. Tá ort "X" a chuir sa bhosca do "Tá" nó "Níl" ar do pháipéar ballóide. Is féidir leat do pháipéar ballóide a lúbadh, ionas nach féidir le aon duine do vóta a fheiceáil, agus ansin é a chuir sa bhosca ballóide. Níl cead vóta a chaitheamh ach aon uair amháin i reifreann.

Faoi na Rialacháin Toghcháin 2016 (IR 537/2016) tá teimpléad páipéir ballóide ar fáil chun vótálaithe a bhfuil lagú radhairc orthu a gcuid páipéir ballóide i reifreann gan cúnamh a mharcáil.

Nuair atá na vótaí go léir istigh agus iad comhairthe tugann an tOifigeach vótála toradh an reifrinn.

Rialacha

Cé aige/aici a bhfuil vóta?

  • Ní mór duit a bheith i do shaoránach de chuid na hÉireann.
  • Ní mór duit a bheith 18 bliain d'aois ar a laghad.
  • Ní mór do d'ainm a bheith ar Chlár na dToghthóirí.

Is gnách go mbeidh ort vóta a chaitheamh tú féin in ionad oifigiúil vótála ach d’fhéadfá bheith i dteideal vóta a chaitheamh sa phost sna cásanna a leanas:

  • Is taidhleoir Éireannach thú nó is céile thaidhleora Éireannaigh thú atá fostaithe thar lear
  • Is ball den Gharda Síochána thú
  • Is ball lánaimseartha thú de na Fórsaí Cosanta

Anuas air sin, d’fhéadfá bheith i dteideal vóta a chaitheamh sa phost murar féidir leat dul a fhad le hionad vótála mar gheall ar na cúiseanna a leanas:

  • Tá galar fisiciúil ort nó tá tú faoi mhíchumas
  • Tá staidéar á dhéanamh agat ar bhonn lánaimseartha in institiúid oideachais in Éirinn, atá i bhfad ó do sheoladh baile, áit a bhfuil tú cláraithe
  • Ní féidir leat vóta a chaitheamh ag d’ionad vótála mar gheall ar do phost
  • Ní féidir leat vóta a chaitheamh ag d’ionad vótála mar gheall go bhfuil tú sa phríosún mar thoradh ar ordú cúirte

Ní mór iarratais a fháil go gcuirfear san áireamh thú ar Liosta na Vótálaithe Poist faoin 25 Samhain gach bliain ag an tráth is déanaí.

Má tá tú cláraithe mar vótálaí poist, ní fhéadfaidh tú vóta a chaitheamh ach amháin sa phost. Ní féidir leat vóta a chaitheamh ag ionad vótála.

Chun teacht ar thuilleadh faisnéise, féach Clárú chun vóta a chaitheamh.

Aitheantas Pearsanta

Tabhair leat páipéar aitheantais phearsanta, mar shampla, ceadúnas tiomána nó pas, ag dul chun vótála duit.

Page edited: 3 November 2016