Toradh an reifrinn

Eolas

Ciallaíonn an fhaisnéis seo leanas conas a bheadh toradh an reifrinn comhordaithe.

I ngach dáilcheantar, ar an lá i ndiaidh an toghcháin, osclaítear na boscaí in ionad comhaireamh áitiúil. Déantar comhaireamh ar na vótaí ar son an reifrinn agus na vótaí in aghaidh an reifrinn i ngach ionad agus cuireann an t-oifigeach toghcháin an toradh ar aghaidh chuig an oifigeach reifrinn náisiúnta.

Nuair a thagann na comhairimh go léir isteach chuig an oifigeach reifrinn náisiúnta, ó gach dáilcheantar sa tír, éisíonn sé nó sí teastas sealadach reifrinn a léiríonn toradh náisiúnta na vótála. Léiríonn an teastas seo, freisin, ar aontaigh an pobal leis an leasa bunreachta a bhí ós a gcomhair nó nár aontaigh.

Foilsítear an teastas san Iris Oifigiúil. Má theastaíonn uait dúshlán an toraidh a léiríonn an teastas a thabhairt, ní mór duit achainí a chuir ós comhair nahArdchúirte taobh istigh de 7 lá ó dháta an fhoilsithe sin. Muna dtagann aon achainí ós comhair na hArdchúirte bíonn an teastas reifrinn buan.

Má léiríonn an teastas go raibh tromlach na vótaí a caitheamh i bhfabhar an leasaithe ar an mBunreacht, téann an Bille ós comhair an Uachtaráin chun a bheith sínithe agus tá an Bunreacht leasaithe ansin.

Page edited: 30 April 2015