Reifrinn - réamhrá

Eolas

Tá 2 chineál reifreann in Éirinn.

Reifreann bunreachtúil

Má tá an rialtas ag iarraidh rud a athrú i mBunreacht na hÉireann, ní foláir dó é sin a dhéanamh tríd reifreann bunreachtúil a eagrú. Tugann an reifreann deis do mhuintir vótáil ar son, nó in aghaidh, an athraithe nó an leasaithe ar an mBunreacht atá beartaithe.

Gnáthreifreann

Má tá an rialtas ag iarraidh dlí a thabhairt isteach a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis, is féidir leis an Seanad agus an Dáil iarratas a dhéanamh chuig an Uachtarán reifreann faoin dlí a eagrú.

Page edited: 19 May 2015