Gnáth Reifreann

Eolas

Is gnáth reifreann ceann nach mbaineann le leasú a dhéanamh ar an mBunreacht, cé nach raibh aon reifreann den chineál seo ann fós. Ó bhunús an Stáit ní raibh aon reifreann den chineál seo ann fós.

Dá bhfaigheadh an tUachtarán comhachainí ón Dáil agus ón Seanad d'fhéadfaí gnáth reifreann a bheith ann. Bheadh sé leagtha síos san achainí go raibh tábhacht mór náisiúnta ag baint le Bille molta nach mór toil mhuintir a fhiosrú romh dlí a dhéanamh den bhille.

Ní mór do thromlach na Seanadóirí agus aon trian de na Teachtaí Dála a bheith ar son na hachainí. Nuair a thagann an achainí os comhair an Uachtaráin ní mór dí/dó dul i gcomhairle leis an gComhairle Stáit.

Má dhéanann an tUachtarán cinneadh go bhfuil tábhacht mór náisiúnta ag baint leis an moladh sa bhille gur gá toil mhuintir na hÉireann a lorg diúltóidh sí/sé an bille a shíniú go dtí go mbeidh reifreann ar an gceist.

Ní mór go mbeadh reifreann ann taobh istigh de 18 mí ó dhéanann an tUachtarán cinneadh gan an bille a shíniú. Tugann an reifreann deis do phobal na hÉireann cinneadh a dhéanamh an ceart dlí a dhéanamh den bhille.

Tá an córas vótála céanna i bhfeidhm do ghnáth reifreann agus a bhíonn do reifreann bunreachtúil , ach amháin go meastar go bhfuil diúltaithe ag an bpobal don mholadh má:

  • Bhíonn tromlach na vótaí caite i gcoinne an Bhille agus
  • Dhéanann na vótaí sin suas ar a laghad aon trian de na toghthóirí uachtaráin ar chlár na dtoghthóirí.
Page edited: 30 April 2015