Reifrinn

Overview Document Reifrinn - réamhrá
Má tá an Rialtas ag iarraidh rud a athrú i mBunreacht na hÉireann, ní foláir dó é sin a dhéanamh tríd reifreann bunreachtúil a eagrú.

An Reifreann Bunreachtúil
Gach uair atá an Rialtas ag iarraidh athraithe nó leasaithe a dhéanamh ar an mBunreacht, ní foláir dó é sin a dhéanamh trí reifreann bunreachtúil a eagrú.

Gnáth Reifreann
Is féidir gnáth reifreann a bheith ann, sé sin ceann nach mbaineann le leasú a dhéanamh ar an mBunreacht, faigh amach cén fáth go mbeadh aon reifreann den chineál seo ann.

An Coimisiún Reifrinn
Déantar cuir síos anseo ar obair choimisiúin an reifreann a bhunaítear chun eolas cruinn neamhspleách a chuir ar fáil don phobal ginearálta gach uair a mbíonn reifreann nua ann.

Ag Caitheamh Vóta i Reifreann
Cé aige/aici a bhfuil vóta i reifreann in Éirinn, cá agus conas a chaitheann tú do vóta?

Toradh an reifrinn
Tá eolas anseo faoi conas a dhéantar cinneadh faoi thoradh i Reifreann.