Seanad - Toghcheantar na nOllscoileanna

Eolas

Ollscoil na hÉireann

Is féidir le Ollscoil na hÉireann (OÉ) triúr a thoghadh don Seanad. Seo a leanas coláistí OÉ:

 • Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
 • Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Ollscoil na hÉireannl, Mhá Nuad.

Bronnann OÉ céimeanna i roinnt coláistí eile freisin. Is féidir le céimithe "na gcoláistí aitheanta seo" vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid chomh maith. Seo a leanas na coláistí aitheanta:

 • Coláiste Ríoga na Máinlianna
 • Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha
 • Coláiste Bainistíocht Óstáin na Sionainne
 • An Fóras Riaracháin
 • Institiúid Bhaile an Mhuilinn

Is féidir le céimithe Coláiste Naomh Aingeal, Sligeach vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid mar is coláiste Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é gur comhollscoil é.

Tá coláistí a raibh aitheantas acu tráth ann freisin. Céimithe de na coláistí seo a bhfuil céim OÉ acu is féidir leo vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid. I measc na gcoláistí a raibh aitheantas acu tá:

 • Coláiste Naomh Phádraig, Má Nuad (Ollscoil Mhá Nuad anois)
 • Coláiste Naomh Mhuire na Trócaire
 • Coláiste Naomh Mhuire Gan Smál, Luimneach (atá anois ina choláiste d'Ollscoil Luimnigh)
 • Coláiste Oideachais Naomh Phádraig, Drom Conrach (atá anois ina choláiste d'Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)
 • INAO, Luimneach (Ollscoil Luimnigh anois)
 • Coláiste Thuaidh Mhumhan, Luimneach (atá anois mar chuid d'Ollscoil Luimnigh)
 • Coláiste Oideachais Naomh Aingeal, Sligeach

liosta institiúidí sa toghcheantar Seanaid Éireann ar fáil ar nui.ie.

Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide)

Is féidir le hOllscoile Bhaile Átha Cliath triúr a thoghadh don Seanad. Mar sin is féidir le céimithe de Choláiste na Tríonóide vóta a chaitheamh sa toghchán. Tá roinnt coláistí eile a bhronnann céimeanna ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath, ina measc Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Is féidir le céimithe na gcoláistí sin a bhfuil céim acu ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid.

Page edited: 9 June 2015