Fo-thoghcháin phainéal an tSeanaid

Eolas

Ó am go chéile tagann folúntas aníos sa Seanad, nuair a chailltear, nuair a dícháiltear nó nuair a éiríonn ball de fho-phainéal as, déantar an folúntas a líonadh le fo-thoghchán.

Ní mór do 9 comhalta den Dáil nó den Seanad duine a chomhainmniú le bheith ina (h)iarrthóir do fholúntas ar fho-phainéal Oireachtais. Ní mór don eagras cláraithe ainmniúcháin don phainéal cuí duine a ainmniú mar iarrthóir do fholúntas ar fho-phainéal na n-údarás ainmniúcháin.

Teachtaí Dála agus comhaltaí an tSeanaid amháin a bhíonn vótaí acu i bhfo-thoghchán an tSeanaid. Ballóid rúnda a bhíonn ann agus déantar na vótaí a chomhaireamh leis an gcóras céanna d'ollthoghchán ach nach mbíonn ach iarrthóir amháin tofa.

Page edited: 19 May 2015